رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت: وضعیت آلودگی هوا خطرناک شده است

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با خطرناک خواندن وضعیت آلودگی هوا در تهران، اظهار داشت: اگر واقعا اقدام جدی در زمینه کاهش منابع انتشار آلودگی و کاهش مواجهه مردم نشود، واقعا نگران سلامت عموم مردم و نگران وقوع شرایطی مانند یک حادثه ناگوار در شهر تهران و سایر کلان شهرها هستیم.
دکتر عباس شاهسونی در گفت و گو با ایسنا، ضمن اشاره به خطرناک بودن شرایط آلودگی هوا در تهران و کلان شهرها، اظهار داشت: انجام هر گونه فعالیت ورزشی سنگین و ورزش در فضای آزاد در شرایط فعلی آلودگی هوا، به جای اینکه به سلامتی مردم کمک نماید، برای سلامتی شان خطرناک می باشد. ازاین رو اصلا در تهران مبادرت به فعالیت ورزشی نکنند.
وی اضافه کرد: خصوصا اینکه هم اکنون شهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار گرفته است و حتی از مرحله اضطرار هم خارج شده و وارد مرحله خطرناک شده است. هم اکنون شرایط آلودگی تهران بسیار نامناسب است.
شاهسونی تصریح کرد: اگر واقعا اقدام جدی در زمینه کاهش منابع انتشار آلودگی و کاهش مواجهه مردم نشود، واقعا نگران سلامت عموم مردم و نگران وقوع شرایطی مانند یک حادثه ناگوار در شهر تهران و سایر کلان شهرها هستیم.
وی با اشاره به اینکه منابع انتشار مانند سوزاندن مازوت در نیروگاه ها در این وضعیت باید مشخص و در عین حال ممنوع شود، اظهار داشت: در زمینه کاهش مواجهه مردم با آلودگی هوا و انجام اقداماتی مانند کاهش ساعت کاری، تعطیلی و… باید به صورت عاجل صورت گیرد. در شرایطی که نفس کشیدن امکان پذیر نیست و شرایط آلودگی هوا بسیار نامطلوب بوده و در شرایط ناسالم هستیم باید اقدامات عاجلی در زمینه کاهش منابع انتشار آلودگی و کاهش مواجه مردم صورت گیرد.
شاهسونی با اشاره به اینکه مردم در این شرایط آب و هوایی در خانه بمانند و هر نوع فعالیت غیرضروری در خارج از منزل را به حداقل برسانند، اظهار داشت: با عنایت به پایداری وضعیت آب و هوا پیشبینی می شود که این شرایط تا جمعه و حتی تا هفته آینده ادامه داشته باشد. به هر صورت ما به شرایطی رسیدیم که نیازمند اقدامات عاجل برای کاهش غلظت آلاینده ها و کاهش مواجهه مردم با آلودگی هوا است.