مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو عنوان کرد؛ نقش کارشناسان تغذیه بیمارستان ها در کنترل بیماری کرونا

مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو، بر اهمیت نقش کارشناسان تغذیه در دوران پاندمی کرونا تاکید نمود.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، سمانه محسن آبادی مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو اظهار داشت: در دوران پاندمی کرونا وظیفه کارشناسان تغذیه در حیطه های کنترل و پیش گیری از شیوع بیماری کرونا با رعایت تمامی موارد بهداشتی و ارائه خدمات غذایی به بهترین شکل انجام شد. کارشناس ارشد تغذیه اضافه کرد: باتوجه به پاندمی کرونا، وظیفه ما کارشناسان تغذیه در حیطه های کنترل و پیش گیری از شیوع بیماری با رعایت تمام موارد بهداشتی و کسب تجربیات و به روز رسانی اطلاعات در زمینه مشاوره تغذیه بیماران و همین طور ارائه خدمات غذایی به بهترین شکل در این دوران سنگین تر از قبل شد. وی اظهار داشت: باتوجه به تجربیات فعلی و فشار کاری جسمی و روانی همکاران بنده و اهمیت خدمات و امور تغذیه در بیمارستان ها، مهم ترین موضوع جذب نیروی تغذیه و پس از آن نیز ایجاد انگیزه و نشاط کاری برای همکاران است. مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو اضافه کرد: همچنین، آنچه می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، بازسازی و تجهیز فضای آشپزخانه بیمارستان ها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *