در نشست خبری مطرح شد؛ واردات مکمل ها صفر شده است

به گزارش یسکافه مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو اظهار داشت: میزان واردات فرآورده های طبیعی در سال 1400، صفر درصد بوده است.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، عبدالعظیم بهفر، بامداد دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ در نشست خبری که در محل سازمان غذا و دارو برگزار شد، اضافه کرد: رویکرد سازمان غذا و دارو به مکمل ها، تلفیق بین صنعت و دانشگاه است. وی به تعامل سازمان غذا و دارو با صنعت اشاره نمود و اظهار داشت: همایش امسال مکمل های رژیمی و غذایی نیز در همین راستا انجام می شود. بهفر افزود: یکی از نکات مورد توجه سازمان غذا و دارو، خاصیت های خاص مکمل ها است. بطوریکه تسهیلاتی به این منظور در نظر گرفته شده است. وی، تسهیل در صدور مجوزهای صادرات مکمل ها را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: واردات مکمل ها به سمت صفر شدن حرکت کرده و از سالهای قبل به سمت کاهش واردات پیش رفته ایم. بهفر اظهار داشت: مسیر سبز برای شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید فرآورده های طبیعی و مکمل ها فراهم گشته است. وی در عین حال بر تشدید فرآیندهای نظارتی سازمان غذا و دارو در بازار مکمل ها اصرار کرد و اضافه کرد: نظارت در سطح عرضه را افزایش داده ایم. همچنین، کنترل ایمنی و کیفیت فرآورده در زمان صدور مجوز، صورت می گیرد. بهفر افزود: روش های آزمون در پروانه های ساخت برای مکمل ها نیز بمنظور افزایش صادرات این محصولات، مورد توجه سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. وی با عنوان این مطلب که عمده فرآورده های طبیعی و مکمل در بازار کشور دارای اصالت هستند، اظهار داشت: در افق ۱۴۰۴ ما جلوتر از برنامه حرکت کرده ایم. بطوریکه تا اختتام مرداد ۱۴۰۰، تعداد ۴۲۹۱ مجوز برای داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی صادر گردیده است که این عدد برای افق ۱۴۰۴، ۲۳۰۰ مجوز است. یعنی، ۱۸۶ درصد جلوتر از برنامه هستیم. بهفر افزود: پروانه ساخت در سال ۹۶، ۳۱۳ عدد بوده که در انتهای سال ۹۹ این عدد به ۷۶۰ مورد رسیده است که رشد ۱۴۳ درصدی را نشان میدهد. وی ادامه داد: میزان واردات فرآورده های طبیعی در سال ۱۴۰۰ صفر درصد بوده است. بهفر با اشاره به عرضه مکمل ها در باشگاه های ورزشی، اظهار داشت: مکمل، حکم دارو را دارو و اگر عارضه ای برای مصرف کنندگان پیش بیاید، باید پاسخگو باشند.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.