سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد چند عامل موثر در گسترش امیکرون

به گزارش یسکافه سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام نمود: سویه اُمیکرون به سبب تلفیقی از چند فاکتور توسعه می یابد.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، سازمان جهانی بهداشت روز گذشته (جمعه) اعلام نمود که شیوع سویه اُمیکرون به تلفیقی از چند عامل همچون ساختار این سویه و افزایش ارتباطات اجتماعی مربوط می شود.
“ماریا ون کرخو” مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: به دنبال ثبت رکورد موارد جدید مبتلاشدن ظرف یک هفته، افراد باید در مورد کاهش میزان قرار گرفتن در معرض ویروس و کنترل انتقال بیماری بیشتر دقت داشته باشند.
وی ادامه داد: سویه اُمیکرون بر اثر عوامل مختلفی در بین مردم منتقل می شود. فاکتور نخست، جهش های موجود در ویروس است به آن اجازه می دهد آسان تر به سلول های بدن انسان بچسبد.
مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت با اشاره به دومین دلیل گسترش این سویه از ویروس گفت: با پدیده ای مواجه هستیم که به آن فرار ایمنی می گویند و بدان مدلول است که افراد می توانند باردیگر به ویروس آلوده شوند حتی اگر قبل از این به ویروس آلوده شده یا در مقابل بیماری واکسینه شده باشند.
وی اظهار داشت: دلیل دیگر این است که ما شاهد تکثیر این سویه از ویروس در مجرای تنفسی فوقانی هستیم و این سویه با دلتا و انواع دیگر که در مجرای تنفسی تحتانی و در ریه ها تکثیر می شد، متفاوت می باشد.
به گزارش یسکافه به نقل از مدیکال اکسپرس، بگفته مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت، اما علاوه بر این عوامل، گسترش ویروس همین طور می تواند به سبب رابطه بیشتر افراد، گذراندن زمان بیشتر در فضاهای سرپوشیده در فصل زمستان و عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی مانند فاصله گذاری فیزیکی انجام می شود.

منبع:

برچسب ها:,

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.