محققان سوئیسی می گویند؛ منیزیم در مقابله با سرطان و تقویت سیستم ایمنی موثر است

سطح منیزیم در خون عامل مهمی در افزایش توانایی سیستم ایمنی برای مقابله با پاتوژن ها و سلول های سرطانی است.

به گزارش یسکافه به نقل از مهر به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشگاه بازل سوئیس گزارش کرده اند که سلول های T برای عملکرد مؤثر به مقدار کافی منیزیم نیاز دارند. یافته های آنها امکان دارد نتایج مهمی برای بیماران سرطانی داشته باشد.
کمبود منیزیم با بیماری های مختلفی مانند عفونت و سرطان مرتبط می باشد. مطالعات قبلی نشان داده اند که رشد توده های سرطانی در بدن موش ها با رژیم غذایی کم منیزیم سریع تر توسعه پیدا می کند و همینطور دفاع آنها در مقابل ویروس های آنفلوانزا هم مختل می شود.
اکنون، محققان به سرپرستی پروفسور «کریستوف هس»، کشف کرده اند که سلول های T می توانند سلول های غیرطبیعی یا عفونی را به صورت مؤثر فقط در یک محیط غنی از منیزیم از بین ببرند. به قول محققان، منیزیم برای عملکرد یک پروتئین سطحی سلول T به نام LFA-۱ مهم می باشد.
LFA-۱ بعنوان یک محل اتصال عمل می کند که نقش کلیدی در فعال سازی سلول های T دارد.
هس در اینباره توضیح می دهد: «با این حال، در حالت غیرفعال، این محل اتصال در یک ساختار خمیده است و ازاین رو نمی تواند به صورت موثر به سلول های عفونی یا غیر طبیعی متصل شود. اینجاست که منیزیم وارد عمل می شود. اگر منیزیم به مقدار کافی در مجاورت سلول های T وجود داشته باشد، به LFA-۱ متصل می شود و تضمین می نماید که در یک موقعیت گسترده و فعال باقی می ماند.»
این حقیقت که منیزیم برای عملکرد سلول های T ضروری می باشد، امکان دارد یک یافته بسیار مهم برای ایمنی درمانی سرطان مدرن باشد. هدف این درمان ها بسیج کردن سیستم ایمنی، بخصوص سلول های T سیتوتوکسیک، برای مقابله با سلول های سرطانی است.
در مدلهای تجربی، محققان توانستند نشان دهند که پاسخ ایمنی سلول های T در مقابل سلول های سرطانی با افزایش غلظت موضعی منیزیم در تومورها تقویت می شود.
وی در ادامه می افزاید: «به منظور تأیید این مشاهدات از نظر بالینی، ما حالا به دنبال راه هایی برای افزایش غلظت منیزیم در تومورها به صورت هدفمند هستیم».
با استفاده از داده های حاصل از مطالعات قبلی روی بیماران سرطانی، محققان توانستند نشان دهند که درمان های ایمنی در بیمارانی که دارای میزان ناکافی منیزیم در خونشان هستند، کمتر مؤثر است.
محققان می گویند این که آیا مصرف منظم منیزیم بر خطر ابتلاء به سرطان تاثیر می گذارد یا خیر، سؤالی است که بر مبنای داده های موجود نمی توان به آن پاسخ داد. «به عنوان گام بعدی، ما درحال برنامه ریزی مطالعات آینده نگر برای آزمایش اثر بالینی منیزیم بعنوان یک کاتالیزور برای سیستم ایمنی هستیم.»

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.