نحوه پوشش بیمه ای تست کرونا توسط تأمین اجتماعی PCR در مراکز ملکی مجانی است

به گزارش یسکافه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره پوشش بیمه ای تست PCR برای مبتلایان به کرونا اظهار داشت: در حوزه درمان و در مراکز ملکی ما تست PCR برای آنها که زیر پوشش بیمه ای هستند، مطابق با پروتکلهای تعریف شده، به صورت مجانی انجام می شود.
میرهاشم موسوی در گفتگو با ایسنا، درباره روند پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان مبتلا به کرونا توضیح داد و در اینباره اظهار نمود: به صورت کلی و به استناد ماده (۵۹) قانون تأمین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین اجتماعی به طور موقت قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند.
وی ادامه داد: بر این اساس پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان حائز شرایط، مستلزم طرح استراحت پزشکی و تایید آن در مراجع پزشکی معتمد سازمان است که به منظور تسهیل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کاهش رجوع بیمه شدگان به واحدهای اجرایی، امکان عرضه درخواست و ثبت مستندات به صورت غیرحضوری و از راه رفتن به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی فراهم است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسشی پیرامون مجانی شدن تست PCR برای مبتلایان که از چندماه قبل قرار بود اجرایی شود، اظهار داشت: در حوزه درمان و در مراکز ملکی ما تست PCR برای آنها که زیر پوشش بیمه ای هستند، مطابق با پروتکلهای تعریف شده، به صورت مجانی انجام می شود.
موسوی اضافه کرد: درباره پوشش بیمه ای تست های کرونا در سایر مراکز، اگر با ما طرف قرارداد باشند هم طبق پروتکل انجام می گیرد. در مجموع پرداخت هزینه های درمان در مراکز غیرملکی با فرانشیز و در مراکز ملکی کاملا مجانی عرضه می شود.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.