فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور خبر داد: نهایی شدن سند جامع حفاظت فیزیکی منابع طبیعی ظرف یک ماه آینده

به گزارش یسکافه، لرستان فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از نهایی شدن سند جامع حفاظت فیزیکی منابع طبیعی ظرف یک ماه آینده اطلاع داد.
علی ملکی آهنگران در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: منکر وجود قاچاق چوب در زاگرس نیستیم. این مسئله به معیشت کسانی که داخل جنگلها هستند برمی گردد و آنان به خاطر تأمین حداقل های معیشتی به جنگلها تعرض می کنند.
وی ادامه داد: با این افراد باید برخورد کرد و از راه فرهنگ سازی مساله محافظت از جنگلها را در جامعه نهادینه نماییم.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور از نهایی شدن سند جامع حفاظت فیزیکی منابع طبیعی ظرف یک ماه آینده اطلاع داد و اظهار داشت: همینطور قروق جنگلها در دستور کار است و در حد توان و امکانات و نیرو در بحث غروق این مناطق تلاش خواهیم کرد.
ملکی آهنگران در مورد جابجایی خاک در جنگل های شمال بیان نمود: این مهم تخلف است و پرونده برای این افراد تشکیل شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه به روزهای گرم نزدیک می شویم و محافظت از جنگلها ضروری می باشد، اظهار نمود: گردشگران باید در فصل گرم مراقبت بیشتری داشته باشند و از بروز آتشسوزی های عمده که به دلیل سهل انگاری بعضی از افراد که با روشن کردن آتش در زمینه ها تفاق می افتد اجتناب کنند.

برچسب ها:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.