عواملی که منجر به تشدید خسارات سیل در چین شده است

به گزارش یسکافه، درحالی که بار دیگر بارش ها و سیلاب، چین را تحت تأثیر قرار داده و به آواره شدن ده ها هزار نفر انجامیده است، نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد نزدیک به نیمی از شهر های بزرگ چین بخصوص در مناطق ساحلی به علت استخراج آب های زیرزمینی و وزن سنگین ساختمان ها و زیرساخت های شهری درحال غرق شدن هستند.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، شهر های متاثر از این روند همچون «پکن» و «تیانجین» در قسمت شرقی چین و در امتداد ساحل قرار دارند. ترکیب عوامل مورد اشاره با افزایش سطح آب دریاها در این شهر های درحال غرق شدن تا سال ۲۱۲۰ حدود ۱۰ درصد جمعیت نواحی ساحلی چین، یعنی حدودا ۵۵ تا ۱۲۸ میلیون نفر را در معرض آب گرفتگی شهرها، سیلاب و خسارات جبران ناپذیر قرار خواهد داد.
کارشناسان در این مطالعه که در مجله «علوم» (Science) انتشار یافت، فرسایش خاک و نشست زمین در هر شهر چین با جمعیت بیشتر از دو میلیون نفر را در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ اندازه گیری کردند. از میان ۸۲ شهر ارزیابی شده، ۴۵ درصد آنها بیشتر از سه میلی متر در سال نشست می کنند و ۱۶ درصدشان هم بیشتر از ۱۰ میلی متر فرو رفته اند.
طبق این مطالعه، سه چهارم جمعیت شهری چین که در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۲۰ میلیون نفر برآورد شد، در همین شهر های بزرگ این کشور پهناور جهان زندگی می کنند.
به نوشته کارشناسان، به نظر می آید این فرسایش خاک به مجموعه ای از عوامل مانند استخراج آب های زیرزمینی و وزن ساختمان ها بستگی دارد. تعداد آسمان خراش ها هر روز بیشتر می شود، جاده ها و بزرگراه ها گسترده تر می شوند و آب های زیرزمینی مدام درحال استخراج و استفاده اند؛ همگی هم با سرعت بالا.
با این که مبحث بالا آمدن سطح آب و فرسایش خاک شهر های چین مدت ها است که مشخص شده، این مطالعه نخستین تصویر کلی از این مشکل در مقیاس ملی است. کارشناسان از داده های ماهواره های سنتینل ــ۱ (Sentinel-۱) استفاده کردند که با کمک تجهیزات راداری روزنه مصنوعی تداخل سنجی (InSAR) تغییرات عمودی در سطح زمین را اندازه گیری می کند و این نتایج را با ارزیابی های آب زیرزمینی از پایش چاه ها و داده های وزن ساختمان ترکیب کردند.
این گروه تحقیقاتی نوشت: علاوه بر الگوی ملی فرونشست شهرها، ما عوامل مختلف طبیعی و انسانی را شناسایی کردیم که با این پدیده مرتبط بودند. عوامل طبیعی عبارت بودند از موقعیت زمین شناسی هر شهر و عمق سنگ بستر آن که می تواند در میزان وزنی که زمین می تواند بدون فرسایش تحمل کند، تأثیر بگذارد.
کارشناسان بین شهر های درحال غرق شدن و کاهش سطح آب های زیرزمینی هم ارتباط محکمی پیدا کردند. به قول آنها، بیشتر تغییرات در آب های زیرزمینی ناشی از فعالیتهای انسانی بود و الگوهای بارش طبیعی تنها در ۱۲ درصد این تغییرات نقش داشت.
به گزارش لایوساینس، شبکه حمل و نقل شهری همچون قطارهای سنگین مترو و لرزشی که ایجاد می کنند، همینطور معدن کاری و استخراج منابع هیدروکربنی که هر دو حفره های خالی در زمین ایجاد می کنند، از دیگر عوامل موثر در فرسایش خاک و ترک خوردن زمین هستند.
کارشناسان تاکید کردند: کلید رسیدگی به فرونشست شهرها در چین می تواند کنترل طولانی مدت و پایدار استخراج آب های زیرزمینی باشد.
به گزارش ایندیپندنت، ناپایداری خاک و ترک خوردن زمین و افزایش ریسک سیل تهدیدی جدی برای زیرساخت ها و انسان ها است. بر طبق این تحقیق، شهر های درحال غرق شدن در سواحل شرقی چین بزودی به پایین تر از سطح دریا سقوط می کنند و پیشبینی می شود که تا ۱۰۰ سال آینده، ۲۶ درصد این کشور به زیر این آستانه برود. هم اکنون، حدود شش درصد زمینهای چین پایین تر از سطح دریا قرار دارد.

منبع:

برچسب ها:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.