مطلق عنوان کرد؛ رصد اقدامات دستگاه های اجرائی در عرصه امنیت غذایی

یسکافه: رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، از رصد اقدامات دستگاه های اجرائی در عرصه امنیت غذایی و سلامت غذا آگاهی داد.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، محمد اسماعیل مطلق اظهار داشت: اقدامات دستگاه های اجرائی مربوطه در حیطه امنیت غذایی و سلامت غذا توسط دبیرخانه شورای عالی رصد می شود و تمامی دستگاهها موظفند گزارش اقدامات را جهت جمع بندی به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارسال کنند. وی ادامه داد: دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پیرو ابلاغ رهنمودهای رییس جمهور در هجدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، جلسه هم اندیشی و هماهنگی اجرای رهنمودهای رییس جمهور درباب اهمیت توجه به امنیت غذایی و سلامت غذای مصرفی مردم و تکالیف وزارت بهداشت و سایر دستگاه های مرتبط را برگزار کرد. مطلق افزود: وزارت بهداشت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری طی مدت ۲ ماه اقدامات لازم در امتداد تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره را تدوین خواهند کرد و در جلسه بعدی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه نمایند.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.