محققان می گویند؛ کلید کاهش وزن فقط کافی است کالری دریافتی را کم کنید

یسکافه: یسکافه: بگفته پژوهشگران، به رغم رواج رژیم های فستینگ، اگر شما فقط کالری دریافتی روزانه خودرا کاهش دهید، بدون توجه به زمانی که غذا می خورید، کاهش وزن رخ می دهد.

به گزارش یسکافه به نقل از مهر به نقل از مدیسن نت، کارآزمایی افراد چاق و پیش دیابتی که مقدار کالری روزانه یکسانی مصرف می کردند- با آنکه یک گروه از برنامه رژیم فستینگ پیروی می کردند و گروه دیگر آزادانه غذا می خوردند- هیچ تفاوتی در کاهش وزن یا سایر فاکتورهای سلامتی نشان نداد.
دکتر «نیسا ماروثور» سرپرست تیم تحقیق و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی جانز هاپکینز، نوشت: «مصرف بیشتر کالری ها در اوایل روز در طول مدت زمانی ۱۰ ساعته، وزن را بیش از مصرف آنها در اواخر روز کاهش نداد.»
محققان خاطرنشان کردند که «شواهد نشان میدهد که وقتی بزرگسالان مبتلا به چاقی دوره غذا خوردن خودرا به ۴ تا ۱۰ ساعت محدود می کنند، بطور طبیعی کالری دریافتی خودرا حدود ۲۰۰ تا ۵۵۰ کالری در روز کم می کنند و طی ۲ تا ۱۲ ماه وزن کم می کنند.»
اما اگر افراد فقط کالری روزانه خودرا به همان میزان کاهش دهند، بدون این که برنامه غذایی خودرا تغییر دهند، چه؟
کارآزمایی جدید شامل ۴۱ فرد مبتلا به چاقی و پیش دیابت بود.
شرکت کنندگان به یکی از دو رژیم غذایی اختصاص داده شدند.
بیست و یک نفر از آنها فقط بین ساعات ۸ بامداد تا ۶ پس از ظهر غذا می خوردند و بیشتر کالری خودرا پیش از ساعت ۱۳ مصرف می کردند.
۲۰ شرکت کننده دیگر با الگوی منظم تری غذا خوردند، در هر زمانی بین ساعت ۸ بامداد تا نیمه شب غذا خوردند و بیشتر کالری های روزانه خودرا پس از ساعت ۵ پس از ظهر دریافت نمودند.
نتیجه نهایی: پژوهشگران هاپکینز دریافتند که بعد از ۱۲ هفته، تفاوت قابل توجهی در کاهش وزن بین دو گروه وجود نداشت.
افرادی که رژیم فستینگ داشتند بطور متوسط کمی بیش از ۲ کیلوگرم وزن از دست دادند، در صورتیکه افرادی که طبق برنامه منظم غذا می خوردند کمی بیشتر، حدود ۲.۵ کیلوگرم وزن کم کردند.
تیم همین طور تفاوت مدلول داری در تغییرات قند خون بین دو گروه مشاهده نکرد.
نتیجه گیری: افراد چاق و پیش دیابتی ممکنست با کاهش کالری روزانه بدون پیروی از رژیم غذایی فستینگ که کالری را به همان میزان می کاهد، وزن شأن کم شود.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.