رستگار مطرح کرد؛ استفاده از روش های مولکولی برای شناسایی منشا ژلاتین

به گزارش یسکافه، رییس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو اظهار داشت: برای شناسایی منشا ژلاتین از فناوری هایی مانند آنالیزهای دستگاهی و روش های مولکولی پیشرفته استفاده می شود.

به گزارش یسکافه به نقل از مهر، حسین رستگار، درباره ی ی شناسایی و تشخیص منشأ ژلاتین های مصرفی در فرآورده های سلامت محور، گفت: اکنون روش های متفاوتی برای تشخیص ژلاتین استخراجی از گونه های جانوری مختلف در دنیا ارائه شده که در این رابطه مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، تحقیقات وسیعی دراین زمینه های تشخیصی به کار گرفته است. وی افزود: برای شناسایی منشأ ژلاتین از فناوری هایی مانند آنالیزهای دستگاهی، روش های مولکولی پیشرفته و همچنین استفاده از مدل های پیشرفته ریاضی و آماری و هوش مصنوعی استفاده می شود. رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه این مرکز با بکارگیری این روش ها و مدل های پیشرفته توانسته است حتی ظرفیت تشخیصی افتراقی منشأ نوع ژلاتین از پوست و استخوان را کسب کند، گفت: در این رابطه یافته های مرکز حلال ایران در مجلات معتبر با ایمپکت بالا به چاپ برساند. وی ضمن تاکید بر نظارت بر حلیت کالاهای سلامت محور به عنوان وظایف ذاتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اشاره کرد: برنامه های تخصصی و پایش های عالی در حوزه حلیت کالاهای سلامت محور اکنون در این مرکز در حال اجرا و پیگیری است.
 

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.