گزارش محققان چینی؛ رژیم های غذایی کم چرب در کاهش خطر مبتلاشدن به سرطان ریه موثرند

یسکافه: یسکافه: مطالعه مشاهده ای اخیر نشان میدهد که پیروی از یک رژیم غذایی کم چرب ممکنست به کاهش خطر مبتلاشدن به سرطان ریه کمک نماید.

به گزارش یسکافه به نقل از مهر به نقل از مدیکال نیوز، پژوهشگران چینی داده های گروهی متشکل از ۹۸۰۰۰ نفر را که در یک مطالعه سرطان مستقر در ایالات متحده شرکت داشتند، تحلیل و بررسی کردند و دریافتند که خطر ابتلاء به سرطان ریه در افرادی که پایین ترین میزان چربی را در رژیم غذایی خود داشتند، ۲۴ درصد کمتر است.
این کاهش حتی بارزتر بود و در سیگاری هایی که رژیم های غذایی کم چرب داشتند، با ۲۹ درصد کاهش خطر همراه بود.
این نتایج نشان می دهند که رژیم های غذایی سرشار از چربی های اشباع شده با ۳۵ درصد افزایش ریسک ابتلاء به سرطان ریه بطور کلی و دو برابر خطر ابتلاء به سرطان ریه سلول های کوچک مرتبط می باشد.
محققان داده های مربوط به بررسی سرطان پروستات، ریه، کولورکتال و تخمدان را به عنوان قسمتی از این مطالعه مشاهده ای تحلیل و بررسی کردند.
شرکت کنندگان بین نوامبر ۱۹۹۳ تا ژوئیه ۲۰۰۱ انتخاب شدند و داده های مربوط به سرطان و مرگ ومیر در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۸ جمع آوری شد.
سوابق پزشکی شرکت کنندگان جمع آوری شد، همچون اطلاعاتی در مورد رژیم غذایی آنها که بوسیله یک پرسشنامه رژیم غذایی ارائه شده بود که در مورد کالری مصرفی، درشت مغذی ها، و مقدار غذایی که از قسمت های مختلف هرم غذایی می خوردند، مانند میوه ها و سبزیجات، گوشت بدون چربی، لبنیات و قندهای افزودنی پرسیده شد.
میانگین سنی شرکت کنندگان در مرحله پیگیری ۶۵ سال بود.
محققان این داده ها را با داده های جمع آوری شده در مورد ابتلاء به سرطان، مرحله بندی و نوع آن مقایسه کردند.
نتایج نشان داد رابطه معکوس بین رژیم های غذایی کم چرب و خطر ابتلاء به سرطان ریه، وجود دارد.
نویسندگان مطالعه حاضر گفتند که یافته های آنها توسط تحقیقات دیگری پشتیبانی می شود، بطور مشابه نشان میدهد که رژیم های غذایی کم چرب می تواند با خطر کمتر برخی سرطان های دیگر ارتباط داشته باشد. آنها به مطالعه ای در بریتانیا اشاره کردند که نشان داد رژیم های غذایی سرشار از گوشت قرمز و فرآوری شده با سرطان ریه مرتبط می باشد.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.