اسماعیل زاده خبر داد؛ تهیه سبد غذایی مطلوب برای ایرانی ها

به گزارش یسکافه، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از رونمایی سبد غذایی مطلوب ایرانی ها اطلاع داد.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، احمد اسماعیل زاده اظهار داشت: سبد غذایی مطلوب ایرانیان که به همت معاونت بهداشت وزارت بهداشت تدوین و طراحی شده است، در اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور وزیر بهداشت رونمایی گردید. وی با اشاره به تاکید وزیر بهداشت در خصوص اهمیت تغذیه سالم و دستیابی به امنیت غذایی پایدار در کشور، اشاره کرد: این سبد که تحت نظر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و با مشارکت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و اساتیدی از انستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی اهواز تدوین شده است، بعد از ۱۰ سال مورد بازبینی قرار گرفته و در آن مقادیر اقلام غذایی که بتواند کالری و مواد مغذی مورد نیاز عموم جامعه را برآورده کند، ذکر شده است. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: مبنای تدوین سبد غذایی مطلوب بصورت عمده برمبنای ترکیب جمعیتی (گروه های سنی و جنسیتی) و فرهنگ غذایی جامعه است، بطوریکه حداقل کالری، پروتئین و تعدادی از ریزمغذی های اساسی جامعه تامین شود. وی ادامه داد: سبد غذایی مطلوب میانگین نیاز جامعه را برآورد می کند، نه نیاز یک گروه خاصی از جامعه را؛ این سبد کاربردهای متنوعی دارد همچون سیاست گذاری در عرضه مواد غذایی از قبیل برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات مواد غذایی، ارزیابی سیاست های در رابطه با غذا و تغذیه، برنامه ریزی های تغذیه ای و طراحی سبدهای غذایی حمایتی برای گروههای لطمه پذیر جامعه. هدف اصلی تدوین سبد، تمامی گروههای سنی و جنسی موجود در جامعه است. مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اعلان اینکه این سبد ابزاری علمی و قوی برای تدوین سیاست های غذا و تغذیه، برنامه ریزی های اجرائی و ارزشیابی عملکرد برنامه ها در راستای تامین امنیت غذایی و حفظ سلامت تغذیه ای جامعه است، اظهار داشت: سبدهای غذایی مطلوب در سطوح هزینه ای متفاوت، ابزاری برای برخورداری اقشار مختلف با منابع محدود از الگوی غذایی بهینه هستند و برمبنای اطلاعات جدید در حوزه مقدار سفارش شده روزانه انرژی و مواد مغذی، الگوی غذای مصرفی، عادات غذایی، رفتار مصرف کنندگان و قیمت مواد غذایی، بصورت ادواری به روز می شوند. وی اشاره کرد: بنابراین، برای نخستین بار سبد غذایی مطلوب در سطوح هزینه ای مختلف به عنوان راهنما برای سیاست گذاری در عرصه غذا و تغذیه و نیز حوزه حمایتی و رفاهی تدوین شد که در آن سبد غذایی مطلوب و مقرون به صرفه بر پایه اصول نظام غذا و تغذیه پایدار برای جامعه ایرانی در سال ۱۴۰۳ ارائه شده است.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.