واکنش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مصاحبه معاون گردشگری میراث فرهنگی: انتشار اخبار نادرست درباب نتایج آزمایشات کرونای اتباع هندی در بوشهر

یسکافه: بوشهر مدیریت روابط عمومی و بین الملل دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در واکنش به مصاحبه معاون گردشگری میراث

بیشتر بخوانید

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد ارائه نتایج فاز اول تست انسانی واکسن کووپارس به سازمان غذا و دارو طی امروز یا فردا

یسکافه: رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از ارائه تحلیل نتایج فاز اول تست انسانی واکسن کووپارس به سازمان غذا و

بیشتر بخوانید