برچسب: آجیل

محققان دانشگاه کمبریج بریتانیا می گویند؛ رژیم غذایی مدیترانه ای ریسک دیابت را کاهش می دهد

یسکافه: تحقیقات جدید نشان میدهد که مطالعات قبلی ممکنست میزان تاثیر رژیم مدیترانه ای برای کاهش خطر مبتلاشدن به دیابت نوع ۲ را دست کم گرفته باشند. به
ادامه مطلب