مطالعات نشان می دهد؛ رژیم غذایی پرفیبر و مقاومت آنتی بیوتیکی کمتر در باکتری های روده

به گزارش یسکافه محققان دریافتند مصرف فیبر بیشتر می تواند برای داشتن باکتری های مقاوم در مقابل آنتی بیوتیک در

بیشتر بخوانید

محققان می گویند؛ مصرف اسیدآمینه های سولفور و ریسک بیماری قلبی

یسکافه: برمبنای تحقیقات اولیه، خوردن بیش از اندازه مواد غذایی حاوی اسیدهای آمینه سولفور ممکنست خطر مبتلاشدن به بیماریهای قلبی

بیشتر بخوانید