عضو هیات علمی گروه تغذیه عنوان کرد؛ مصرف پروتئین در روزهای نقاهت کووید ۱۹ در هر وعده غذایی ضروریست

به گزارش یسکافه عضو هیات علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: احساس ضعف، خستگی، کاهش وزن

بیشتر بخوانید

یک کارشناس تغذیه عنوان کرد؛ قرنطینه خانگی زمان مناسبی برای تهیه غذاهای سالم می باشد

به گزارش یسکافه رئیس گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: قرنطینه خانگی زمان مناسبی برای انتخاب

بیشتر بخوانید