یک کارشناس تغذیه عنوان کرد؛ قرنطینه خانگی زمان مناسبی برای تهیه غذاهای سالم می باشد

به گزارش یسکافه رئیس گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: قرنطینه خانگی زمان مناسبی برای انتخاب

بیشتر بخوانید

مطالعات محققان دانشگاه هاروارد نشان می دهد؛ ارتباط رژیم غذایی مدیترانه ای با کاهش خطر مبتلا شدن به دیابت در زنان

یسکافه: شواهد زیادی نشان میدهد که تغذیه شبیه رژیم غذایی مردم ساکن در حاشیه دریای مدیترانه به پیش گیری از

بیشتر بخوانید