برچسب: تكنولوژی

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد ضرورت استفاده از تکنولوژی های جدید جهت کنترل بهداشت غذاهای موجود در بازار

به گزارش یسکافه، معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: تفاهمنامه ارتقای توان فن آورانه در جهت نظارت هوشمندانه در زمینه کاهش و کنترل آلاینده ها و تقلبات مواد
ادامه مطلب