محققان آلمانی پی بردند؛ رژیم غذایی مدیترانه ای ریسک زوال عقل را می کاهد

به گزارش یسکافه مطالعه جدید نشان داده است رژیم غذایی مدیترانه ای مملو از میوه، سبزیجات، روغن زیتون و ماهی،

بیشتر بخوانید

یافته محققان استرالیایی؛ مصرف روزانه سبزیجات پهن برگ و کاهش بیماری قلبی

یسکافه: تحقیقات جدید نشان داده است که خوردن روزانه فقط یک فنجان سبزیجات غنی از نیترات، می تواند خطر بیماری

بیشتر بخوانید

یافته محققان استرالیایی؛ مصرف سبزیجات پهن برگ سبز برای تقویت عضلات لازم است

یسکافه: طبق تحقیقات جدید، مصرف روزانه فقط یک فنجان سبزیجات پهن برگ سبز می تواند عملکرد عضلات را تقویت کند.

بیشتر بخوانید

یافته محققان اسکاتلندی؛ ارتباط رژیم غذایی مدیترانه ای با مهارت ها در سنین بالا

یسکافه: نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد افرادی که دارای رژیم غذایی مدیترانه ای هستند در سنین بالاتر ذهن هوشیارتر

بیشتر بخوانید