محققان بریتانیایی می گویند؛ ارتباط سلامت روانی کودکان با مصرف بیشتر میوه و سبزیجات

به گزارش یسکافه بر مبنای تحقیقات جدید، کودکانی که رژیم غذایی مملو از میوه و سبزیجات دارند از سلامت روانی

بیشتر بخوانید

محققان هشدار می دهند؛ کمبود مواد مغذی در بدن سبب بروز تغییرات رفتاری می شود

بگفته پژوهشگران، کمبود هر نوع ماده مغذی ممکنست موجب بروز اثرات جسمی، روحی و رفتاری شود. به گزارش یسکافه به

بیشتر بخوانید