محققان بریتانیایی تاکید می کنند؛ کاهش مصرف گوشت ریسک مبتلاشدن به سرطان را می کاهد

نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد افرادی که رژیم غذایی بدون گوشت دارند یا حداقل برای مصرف آن محدودیت قائل

بیشتر بخوانید

هیدروکسی تیروزول روغن زیتون موثر در جلوگیری از سرطان گوارش

لرستان یک دانشیار بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: هیدروکسی تیروزول از اجزای اصلی روغن زیتون، امکان دارد

بیشتر بخوانید