مطالعه محققان بریتانیایی نشان می دهد؛ رژیم غذایی گیاهی سبب کاهش فشارخون می شود

یسکافه: بررسی ۷ رژیم غذایی گیاهی نشان میدهد که رژیم غذایی حاوی کمی گوشت با مقادیر زیاد سبزیجات بهترین روش

بیشتر بخوانید