یافته محققان اسکاتلندی؛ ارتباط رژیم غذایی مدیترانه ای با مهارت ها در سنین بالا

یسکافه: نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد افرادی که دارای رژیم غذایی مدیترانه ای هستند در سنین بالاتر ذهن هوشیارتر

بیشتر بخوانید

مطالعات نشان می دهد؛ فایده پرهیز از مصرف کربوهیدرات ها برای حفظ سلامت چشم در سالمندی

یسکافه: تحقیق جدید نشان میدهد رژیم غذایی کم کربوهیدرات از مبتلاشدن به بیماری های چشمی در سنین پیری پیشگیری می

بیشتر بخوانید