وزیر بهداشت: انجمن های علمی مهمترین کانون دانشگاه ها هستند

یسکافه: وزیر بهداشت در نشست سراسری انجمن های علمی – دانشجویی علوم پزشکی با بیان این که بیشترین کمک این وزارت خانه در معاونت فرهنگی باید به انجمن های علمی اختصاص پیدا کند افراد فعال در این انجمن ها را کمک حال بخش های درمانی و پژوهشی کشور در آینده توصیف کرد و خطاب به این دانشجویان اظهار داشت: شما مهمترین کانون دانشگاه هستید.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، سید حسن قاضی زاده هاشمی در این نشست که امروز در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با بیان این که حرکت پرارزش تولید انجمن های علمی علوم پزشکی در دولت یازدهم پیروز شد و مسیر بالندگی خویش را طی می کند، به بعضی از فعالیت های این انجمن ها همچون جشنواره فیلم سلامت، برگزاری المپیاد ورزشی در تبریز و هم نشریه های کمیته های فرهنگی این انجمن ها اشاره و تصریح کرد: اگر شما به درستی رفتار کنید، مهمترین کانون در دانشگاه خواهید بود.

وی دانشگاه را از کانون های مهم آزاداندیشی و تجارب آرا دانست و تصریح کرد: دانشگاه برآمده از همه اقشار جامعه بوده و رفتارهای تک بعدی و یک جانبه
گرایی را نمی پذیرد.

وزیر بهداشت در همین زمینه سیاسی کاری بعضی از گروه ها در دانشگاه ها را نامناسب برای این محیط عنوان نمود و اظهار داشت: مخاطبان کم این گروه ها در دانشگاه گواهی بر این مورد است.

هاشمی با بیان این که امروز فاصله بین مقام های تصمیم گیری و مردم زیاد شده است، درد مردمی تمامی عرضه های انجمن های علمی در این نشست را پرارزش توصیف و اظهار نمود: شما در دهه های آینده کمک حال بخش های درمانی و پژوهشی کشور خواهید بود. ازاین رو برای کار خود ارزش و احترام قائل شده و در عین حال توقع بیش از اندازه از خویش را کنار بگذارید.

وی، حسن دیگر انجمن ها را مهربان بودن افراد جامعه پزشکی در آینده نام برد و توضیح داد: شما اکنون از گروه های مختلف جامعه پزشکی در کنار هم قرار گرفته اید و در آینده هم با یکدیگر مهربان تر خواهید بود.

برچسب ها:,

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.