سرپرست دفتر هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت: نبود منابع پایدار برای بیمه ها، پرداخت هزینه ها را با مشکل مواجه کرده است

یسکافه: سرپرست دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: نبود بودجه پایدار برای بیمه ها، سازمان های بیمه گر را در پرداخت هزینه ها با مشکل مواجه کرده، ولی با این وجود تلاش سازمان بیمه سلامت این است که عرضه خدمات با مشکل مواجه نشود.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، محمد صادق دبیری با بیان این که سازمان بیمه سلامت ایران در جهت عمل به قانون و با هدف ادغام تمام صندوق های بیمه ای سلامت و ساماندهی هزینه های بهداشت و درمان کشور در سال ۹۱ به وجود آمد، اظهار داشت: در مهر سال ۹۱ مقرر شد که این سازمان جایگزین سازمان بیمه خدمات درمانی شود تا از این طریق بتواند تمام بیمه های سلامت کشور را مدیریت کند. سازمان بیمه سلامت ایران تا به امروز یکی از تاثیرگذارترین سازمان های موثر در تحقق اهداف کلان دولت در امر خدمت رسانی به مردم است و مسئولان این حوزه به دنبال این هستند که با سیاست گذاری در حوزه بهداشت و درمان، بیشتر مردم کشور را از نظر بیمه ای تامین کنند. بر همین مبنا در سال ۹۱ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران تدوین شد و سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت ایران تغییر عنوان پیدا کرد.
وی ادامه داد: برپایه تاکید مسئولان عرصه بیمه و درمان طی سال های گذشته که خط قرمزشان افزایش پرداختی از جیب مردم است، همچنان این تاکید در مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران هم وجود دارد که نباید به خدمت خدشه ای وارد شود و برای این کار، راهی جز مدیریت هزینه ها وجود ندارد. بدین سان باید به دنبال راه کارهایی برای مدیریت هزینه در بیمه سلامت بود و این که چطور می توان از هدر رفت منابع در این سازمان جلوگیری کرده و منابع لازم برای خرید کارآمد خدمات سلامت و عرضه آن ها به بیمه شدگان را تامین کرد.
دبیری افزود: از ابتدای طرح تحول نظام سلامت با عنایت به بسته هایی که در ارتباط با این طرح عرضه شد، مسئولان می دانستند که هزینه بیمه ها به شدت افزوده می شود و از آن جا که برای بیمه ها هیچ بودجه ای به صورت نهادینه و پایدار مشخص نشده بود، پرداخت به موقع هزینه ها با مشکل مواجه می شود، اما با این وجود با تلاش مسئولان پرداخت از جیب مردم تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد.
سرپرست دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران از آغاز با همکاری وزارت بهداشت تدوین و به تصویب رسید. مهم ترین هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت، از ابتدای کار این بود که هزینه بیمه های بخش سلامت کاهش داده شود. از این رو مبحث خرید راهبردی خدمات در اساسنامه مذکور عنوان شد. ازاین رو می توان گفت یکی از دلایل تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران این بود که خریدهای راهبردی در حوزه بیمه سلامت اتفاق افتد.
وی اظهار نمود: بنا بر این بود که همه بیمه های سلامت در کشور ادغام شوند تا با زبانی واحد، خرید راهبردی خدمات سلامت صورت گیرد. خرید راهبردی به این معناست که به جای این که سازمان های بیمه گر مختلف خدمات را خریداری کنند، یک سازمان واحد همه خدمات مورد نیاز را خریداری کند که اگر چنین اتفاقی می افتاد خریدار می توانست بازار را کنترل کند و فروشندگان خدمات در حوزه سلامت نمی توانستند هزینه ها را به سازمان های بیمه گر تحمیل کنند. به زبان ساده تر این که بیمه سلامت ایران می توانست با استفاده از خرید راهبردی هزینه ها را کنترل کرده و بهترین خرید را انجام دهد.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان بیمه سلامت، دبیری اظهار داشت: آنچه هم اکنون تمامی مسئولان در کشور به آن واقف هستند، این است که کاهش هزینه های سازمان بیمه سلامت به نفع دولت است؛ چون بیمه سلامت منابع مالی اش را از دولت دریافت می کند تا به عرضه دهندگان خدمت پرداخت کند.
وی در انتها اظهار نمود: به نظر کارشناسان فنی حوزه بیمه و درمان، خرید راهبردی خدمات مهم ترین اقدام در جهت کاهش هزینه های سازمان بیمه سلامت ایران است. اگر ادغام فیزیکی در سازمان های بیمه گر صورت می گرفت، هزینه های تمام سازمان های بیمه گر با هم ادغام می شد و در این صورت بودجه های سازمان های بیمه گر در حوزه سلامت در سازمان بیمه سلامت ادغام می شد. وزیر بهداشت از ابتدای تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران، به دنبال انجام این امر بود که متاسفانه محقق نشد. هم اکنون سازمان بیمه سلامت راه کارهای کوتاه مدت و بلند مدتی برای رسیدن به اهدافش در نظر گرفته که نیازمند همراهی تمام بخش های حوزه سلامت است تا بتوان مدیریت این مجموعه را روز به روز قوی تر کرد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.