یافته جدید محققان سوئیسی؛ انگور به پیشگیری از سرطان ریه کمک می نماید

یسکافه: محققان دریافتند مولکول موجود در پوست و دانه انگور موسوم به رزوراترول می تواند با سرطان ریه مقابله کند.

به گزارش یسکافه به نقل از مهر، در سراسر جهان سرطان ریه یکی از مرگبارترین بیماری هاست. به علاوه ۸۰ درصد مرگ ها ناشی از سیگار کشیدن هستند. از اینرو شیوه های پیشگیرانه در کنار کنترل مصرف دخانیات در این زمینه ضروری می باشد.
محققان دانشگاه ژنو سوئیس در تحقیقات اخیر خود توانستند با استفاده از «رزوراترول» از سرطان ریه ناشی از سیگار که در موش ها بوجود آورده بودند، پیشگیری کنند.
«موریل کیوندت»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما مشاهده کردیم در موش های درمان شده حجم تومور تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد. آنها در مقایسه با موش های درمان نشده تعداد تومورهای کمتر و با اندازه کوچک تری داشتند.»
تیم تحقیق به مدت ۲۶ هفته بر روی چهار گروه از موش ها آزمایش های شان را انجام دادند. گروه اول بعنوان گروه کنترل، نه ماده سرطان زا دریافت نمودند و نه تحت درمان با رزوراترول قرار گرفتند؛ گروه دوم تنها ماده سرطان زا دریافت کرده بود؛ گروه سوم هم ماده سرطان زا دریافت کرده و هم تحت درمان بود؛ و گروه چهارم فقط تحت درمان قرار گرفته بود.
در مقایسه با دو گروهی که در معرض ماده سرطان زا قرار نگرفته بودند، ۶۳ درصد از موش های درمان شده مبتلا به سرطان نشدند.
کیوندت در ادامه اضافه کرد: «رزوراترول می تواند نقش پیشگیرانه در مقابله با سرطان ریه داشته باشد.»
محققان اذعان کردند که این فرمولاسیون می تواند برای انسان هم کاربرد داشته باشد و نیاز به انجام آزمایشات بیشتری در این زمینه است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.