فراخوان سازمان غذا و دارو برای تامین داروهای مورد نیاز سال ۹۸

یسکافه: مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو جهت برنامه ریزی برای تامین داروهای مورد نیاز کشور در سال ۹۸ فراخوان داد.

دکتر محمد عبده زاده در این باره به ایسنا، اظهار داشت: برنامه ریزی برای تامین داروهای مورد نیاز سال آینده باید تا آخر آذرماه صورت گیرد و بر همین مبنا از شرکت های تولید کننده و وارد کننده خواسته ایم تا ۹ آذرماه برنامه های پیشنهادی خویش را در سامانه مربوطه وارد کنند.

وی با اشاره به نامه ارسال شده به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو اظهار داشت: موارد و شروط مورد نظر سازمان غذا و دارو در چند بند به کلیه شرکت ها اعلام شده است.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، در نامه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خطاب به شرکت های تولیدکننده و وارد کننده دارو درباره برنامه ریزی برای تامین داروهای مورد نیاز کشور در سال ۹۸ آمده است:

«نظر به این که اداره نظارت بر زنجیره تامین دارو در نظر دارد برنامه ریزی تامین داروهای مورد نیاز سال ۱۳۹۸ را تا آخر آذر ماه ۱۳۹۷ انجام دهد، لازم است شرکت های تولیدی برنامه تولید قطعی و شرکت های وارداتی برنامه واردات پیشنهادی خویش را حداکثر تا آخر روز ۹ آذرماه امسال در سامانه جامع تعهدات در ستون جدیدی با نام برنامه تامین سال ۹۸ به تعداد بسته وارد نمایند. لازم به یادآوری است که ستون تعداد در بسته در سامانه جامع تعهدات به دقت به روزرسانی شود.

قابل ذکر است غیر از واردات محصول نهایی، تولید قراردادی برون مرزی و همینطور بسته بندی ثانویه و بسته بندی اولیه کلیه اقلام دارویی و پر کردن بالک آماده مایعات هم از نظر این اداره، واردات تلقی می شوند.

در خصوص فرآورده های وارداتی خواهشمند است موارد ذیل مورد نظر قرار گیرد:
نوع ارز: می باید مطابق با ارز کشور مبدا یا کشور ذی نفع باشد (ارز یورو صرفا به داروهای با مبدا اروپا تخصیص می یابد.) قیمت CPT: طبق ضابطه قیمت گذاری مصوب بهمن ۹۶ می باید مطابق با حداقل قیمت فرآورده در کشورهای مرجع ضابطه قیمت گذاری باشد و در مورد اقلام ژنریک و برند ژنریک حداکثر تا ۶۰درصد قیمت داروی برند قابل قبول می باشد. سیاست گذاری سال ۹۸ در دو نوبت و برای شش ماه نیاز کشور و با نظر گرفتن عملکرد شرکت های وارد کننده در ثبت سفارش، حمل و ترخیص به موقع و پیشگیری از کمبود انجام خواهد گرفت. کلیه سهمیه های باقی مانده از سیاست گذاری سال ۹۷ می باید حداکثر تا مورخ ۹۷.۹.۲۰ ثبت سفارش شوند. در غیر این صورت با انجام سیاستگذاری جدید پس از این تاریخ، سهمیه های باقی مانده صفر خواهد شد. کلیه داروهای سیاستگذاری شده در سال ۹۷ و ثبت سفارش های انجام شده در این سال می باید حداکثر تا آخر فروردین ۹۸ ترخیص شوند. برنامه های پیشنهادی ارائه شده از جانب شرکت های وارد کننده از نظر قیمت ارزی، عملکرد شرکت در مورد تامین به هنگام داروها در سال ۹۷، نیاز سال، وجود یا عدم وجود نمونه تولید داخل و در مقایسه با سایر منابع وارداتی مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا توسط این اداره مبادرت به سیاستگذاری خواهد شد. در مورد فرآورده های وارداتی که مشابه تولید داخل دارند سیاستگذاری واردات صرفا در صورت نیاز بازار و عدم پوشش کمی یا کیفی شرکت های تولید کننده صورت خواهد گرفت.
در مورد فرآورده های تولید داخل با عنایت به تعهدآور بودن برنامه های پیشنهادی، لازم است هر گونه برنامه ریزی بر مبنای توان واقعی تامین و تولید، برنامه فروش منطقی و قابلیت پوشش نیاز بیماران باشد.»

برچسب ها:,

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.