ارتباط میگرن با کاهش خطر دیابت

به گزارش یسکافه مطالعه انجام شده روی سوابق پزشکی بیشتر از ۷۴ هزار زن فرانسوی نشان داد زنان مبتلا به میگرن کمتر در معرض مبتلا شدن به دیابت نوع دو هستند.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، این یافته مبتنی بر مطالعات انجام شده روی هزاران زن است که در فاصله سال های ۱۹۲۵ تا ۱۹۵۰ متولد شده بودند و بعد از در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون وزن بدن، مشاهده شد زنانی که به بیماری میگرن مبتلا بوده اند ۳۰ درصد کمتر در معرض مبتلا شدن به دیابت نوع دو بوده اند.

به گفته پزشکان فرانسوی یافته های بدست آمده در این مطالعه عجیب است چونکه میگرن با مقاومت انسولین مرتبط است؛ عارضه ای متابولیک که زمینه اصلی دیابت نوع دو است.

به گزارش هلث دی نیوز، هرچند بعضی از محققان آمریکایی معتقدند که این مطالعه مبتنی بر شواهد گذشته است و نمی تواند نشان دهنده این باشد که یک بیماری باعث بیماری دیگر می گردد یا از بدن در مقابل خطر مبتلا شدن به آن حفاظت می کند.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.