رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد؛ طراحی و پیاده سازی سامانه پایش مجوزهای تولید مواد غذایی

به گزارش یسکافه رئیس سازمان غذا و دارو، بر لزوم جلوگیری از بیماری های غیرواگیر در کشور با تمرکز بر کاهش میزان نمک، چربی ها و قند، در مواد غذایی تاکید نمود.
مهدی پیرصالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از برنامه های سازمان غذا و دارو را، توجه به سلامت و امنیت غذایی جامعه عنوان نمود و اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی در حوزه غذا، کاهش میزان نمک، چربی ها و مواد قندی در تولید مواد غذایی به منظور جلوگیری از افزایش بیماری های غیرواگیر است.وی با تاکید بر لزوم دسترسی مردم به غذای سالم، خاطرنشان کرد: طراحی و پیاده سازی سامانه متمرکز کشوری، جهت پایش مجوزهای صادره برای واحدهای تولید مواد غذایی، یکی از برنامه ها برای تامین امنیت غذایی مردم است.پیرصالحی، به واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی اشاره نمود و اظهار داشت: لازم است با یک برنامه ریزی منسجم و تقویت زیرساخت ها، زمینه های کنترل و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور را در کشور فراهم نماییم.رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به ارتباط مصرف بیشتر از نیاز نمک و قند با بروز بیماری های غیرواگیر، اضافه کرد: توجه به چراغ راهنمای تغذیه و نظارت مستمر بر روند تولیدات واحدهای غذایی، می تواند به جلوگیری از افزایش بیماری های غیرواگیر در کشور، کمک نماید.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.