آماده باش شبکه آزمایشگاه های بهداشتی کشور در نوروز

به گزارش یسکافه شبکه آزمایشگاه های بهداشتی کشور، آزمایشگاه های مرجع منطقه ای و مرجع کشوری بیماری ها و آزمایشگاه رفرانس به منظور عرضه خدمات آزمایشگاهی معتبر و به هنگام با اولویت نظام مراقبت سندرمیک از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین در آماده باش قرار دارند.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر سیامک سمیعی، رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت در مورد اقدامات آزمایشگاه مرجع سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی جهت آمادگی عرضه خدمت در روزهای نوروز ۹۸ با بیان این خبر، اظهار داشت: تدوین برنامه (شیفت یا آنکال) برای آزمایشگاه های مسئول عرضه خدمت در این ایام، اطلاع رسانی در ارتباط با مراکز آزمایشگاهی عرضه دهنده خدمات در روزهای تعطیل و ایجاد دسترسی به اطلاعات تماس افراد مسئول در هر دانشگاه و مرکز، هماهنگی با واحدهای مرتبط در سطح دانشگاه و ستاد همچون گروه مبارزه با بیماری ها، گروه توسعه شبکه، اداره امور آزمایشگاه های معاونت درمان، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام ارجاع با تاکید بر انتقال امن و ایمن نمونه همچون اقدامات آزمایشگاه مرجع سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی جهت عرضه مطلوب خدمات در روزهای نوروز ۹۸ است.
به گزارش وبدا، دکتر سمیعی اضافه کرد: آمادگی دانشگاه های قطب جهت مواجهه با طغیان ها، فوریت ها و بلایای احتمالی در منطقه تحت پوشش و دانشگاه های اقماری، آماده باش انستیتو پاستور ایران بعنوان مسئول تریاژ نمونه های آزمایشگاهی و متولی دریافت و توزیع نمونه های ارسالی از دانشگاه های علوم پزشکی به آزمایشگاه های مرجع کشوری و همکار از روز شنبه، ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین به صورت ۲۴ ساعته، ثبت موارد عدم انطباق و اقدامات اصلاحی صورت گرفته جهت تدوین درس آموخته و برنامه ریزی بهینه در سال های آتی بخش دیگری از برنامه های طرح نوروزی است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.