مارگزیدگی، بزرگ ترین بحران پنهان سلامت جهانی

یسکافه: مارگزیدگی ˮبزرگ ترین بحران سلامت پنهان جهانˮ بشمار می رود که هر ساله جان ۳۸ هزار نفر را در سراسر جهان می گیرد.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، آمارهای سازمان جهانی بهداشت (WHO) برآورد بالایی است چونکه گزیدگی ها همیشه در کشورهایی که بیشترین آمار مارگزیدگی ها را دارند بطور موثر ثبت نمی شوند.
از حدود ۵.۴ میلیون نفری که هر ساله در سراسر جهان گرفتار مارگزیدگی می شوند، ۴۰۰ هزار نفر گرفتار جراحات جبران ناپذیری هم چون فلج یا قطع عضو می شوند. از همین رو متخصصان مارگزیدگی را “بزرگ ترین بحران سلامت پنهان جهان” خوانده اند.
روش های موجود برای تولید پادزهرها همچون استفاده از پادتن ها خارج شده از بدن اسب ها از قرن نوزدهم میلادی تغییری نکرده و همین امر منجر به خطر بالای ایجاد آلودگی و واکنش های نامطلوب در بدن بیماران می شود.
هم اکنون یک بنیاد خیریه مستقل جهانی مستقر در لندن، سرمایه ای ۸۰ میلیون پوندی را برای تامین مالی یک برنامه جدید که تمرکز آن بر تغییر در شیوه های درمانی و تحقیقاتی است، تخصیص داده است.
بنا بر گزارش اسکای نیوز، عوامل متعددی باید به هنگام ارزیابی خطر نسبی یک گونه در نظر گرفته شود که از آنها می توان مجاورت آن گونه به جمعیت های انسانی، میزان زهرآگین بودن سَم آن و میزان گستردگی انتشار آنرا نام برد.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.