سخنگوی قوه قضاییه خبر داد تعقیب قضایی ۳ نفر درحوزه سازمان غذا و دارو به افترا دریافت رشوه

به گزارش یسکافه سخنگوی قوه قضاییه از تعقیب قضایی ۳ نفر درحوزه سازمان غذا و دارو به افترا دریافت رشوه اطلاع داد.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت برخی از کارمندان سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: در ارتباط با مبحث دارو پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکت هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می کرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی دریافت کرده و تعهدات ارزی خویش را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران نمایی داروهای وارداتی با صدور شاخص های متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این رابطه ۳ نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به افترا دریافت رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می کند.

اسماعیلی اضافه کرد: بعد از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد، علنی می شو د. سه نفر از شرکت های خصوصی و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته اند.
وی درباره اینکه آیا پرونده متهم خارجی دارد؟ اظهار داشت: خیر متهم خارجی ندارد ولی یکی از متهمان دو تابعیتی است.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.