واردات لوازم آرایشی با پول دارو

به گزارش یسکافه رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات در خصوص واردات لوازم آرایشی بهداشتی با ارزِ دارو، توضیح داد.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا شانه ساز در حاشیه هجدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران با حضور در جمع خبرنگاران درباره وضعیت واردات مواد اولیه دارویی، اظهار داشت: در حوزه نقل و انتقالات مالی برای واردات مواد اولیه هیچ گشایشی حاصل نشده است. البته توانمندی و تجربه سیستم مالی و دارویی ما افزایش یافته است. به هر صورت و با لطف خدا هم اکنون داروی مردم به خوبی تامین می شود و تعداد اقلام کمبود دارویی روز به روز در حال کاهش است.
برنامه ریزی افزایش تولید داخلی مواد اولیه دارویی وی ادامه داد: از طرفی هم از جانب سازمان غذا و دارو و هم از جانب معاونت فناوری و ارگان های دست اندرکار در تامین دارو، برنامه ریزی شده است که در زمینه تولید مواد اولیه دارویی به صورت منظم برنامه ریزی نماییم. هم اکنون ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز مردم در داخل کشور تامین می شود و برنامه ما این است که در حوزه مواد اولیه هم بتوانیم تولید را از ۶۰ درصد به بالای ۹۰ درصد ظرف یک سال آینده برسانیم.
شانه ساز تصریح کرد: تحریم های ظالمانه ضد کشورمان سبب شد که همه داروسازان و سایر دست اندرکاران صنعت داروسازی به جایی برسند که بتوانیم در آینده ای نزدیک در حوزه مواد اولیه هم به خودکفایی برسیم. این یکی از برکات فشاری است که دشمنان به مملکت مان وارد می کنند.
کیفیت داروهای ایرانی وی در پاسخ به سوالی درباره کیفیت داروهای ایرانی اظهار داشت: من فکر نمی کنم که اعتماد به داروهای ایرانی کم شده باشد. باید توجه کرد که استانداردهای تولید داروی ما استانداردهای بین المللی است و در این عرصه استاندارد ملی نداریم، اما اساسا در کنار تامین کمی دارو بر روی بحث کیفی هم با دقت نظر بیشتری عمل خواهیم کرد. در جلسات گوناگونی که با صنایع دارویی برگزار کرده ایم، تاکید شده حتما روی بحث کیفیت باید بیشتر از گذشته انرژی بگذارند. وزیر بهداشت هم در جلسات گوناگونی که در رونمایی های اخیر داشتند اعلام نمودند که ما نمی خواهیم برای تولید داخل رانت ایجاد شود و بر همین مبنا حتما باید تولید داخل ما تلاش مضاعفی برای ارتقاء کیفیت خودش انجام دهد. این جزو برنامه های قطعی ماست و در کنار تامین دارو به کیفیت دارو هم می پردازیم.
معرفی متخلفان ارز دارو به دستگاه های قضایی و امنیتی رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخی اظهارات در خصوص واردات لوازم آرایشی – بهداشتی با استفاده از ارز دارو، اظهار داشت: به هر حال در بحث تغییرات نرخ ارز و چند قیمتی شدن ارز کسانی هم هستند که سوء استفاده می نمایند. برنامه ریزی ما این است که با ارتباط بهتر سامانه ها میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت از بروز سوء استفاده ها جلوگیری نماییم.
وی ادامه داد: البته مواردی از تخلف در این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی افتاده است که متخلفین شناسایی شدند و به دستگاه های قضایی و امنیتی که در رسیدگی به این امور صلاحیت دارند، معرفی شده اند و پرونده هایشان به جریان افتاده است. امیدواریم دیگر چنین موضوعاتی تکرار نشود.
برخوردها بازدارنده باشد شانه ساز با اشاره به اظهاراتی در خصوص این که بخش اعظم ارز دارو گرفتار سوء استفاده شده است، اظهار داشت: اگر بخش اعظم ارز دارو مورد سوء استفاده قرار گرفته بود که هم اکنون با کمبود دارویی شدیدی مواجه بودیم. خیر، بخش اعظم ارز دارو نبوده است، اما سوء استفاده هایی انجام شده که در این زمینه با کمک گمرک جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی و ناظر، متخلفان را شناسایی کرده و با آنها برخورد جدی خواهد شد. امیدواریم برخوردها در این عرصه برخوردهای بازدارنده باشد تا چنین تخلفاتی تکرار نشود.
شانه ساز درباره انتشار اسامی شرکت های متخلف، اظهار داشت: اساسا باید تنبیهات بازدارنده باشد. البته اعلام اسامی متخلفین باید از جانب دستگاه قضایی صورت گیرد که اساسا پس از ورود دستگاه قضا و بررسی های اولیه به اطلاع مردم خواهد رسید. خواهش ما این است که برخوردها بازدارنده باشند؛ به صورتی که انجام چنین تخلفاتی چه به صورت فردی و چه به صورت ساماندهی شده، صرف نکند.

 

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.