دلیل برکناری رئیس هلال احمر ممسنی اعلام گردید

به گزارش یسکافه جمعیت هلال احمر به دنبال عزل رئیس هلال احمر شهرستان ممسنی در اطلاعیه ای دلیل این اقدام را تخطی از اصول هفتگانه و دستورالعمل های ارسالی در مورد عدم حضور و مشارکت در فعالیت های غیر در رابطه با این اصول عنوان نمود.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، در اطلاعیه جمعیت هلال احمر، آمده است: جمعیت هلال احمر یک نهاد مردمی و عام المنفعه است که بر مبنای اساسنامه و اصول هفتگانه خویش در سراسر دنیا مجاز به فعالیت های خارج از چارچوب خود نیست.
بر همین مبنا هم در ابتدای سال جاری دبیرکل جمعیت هلال احمر به علت نزدیکی به انتخابات مجلس طی نامه و دستورالعملی مشخص به تمامی استان ها و زیرمجموعه های هلال احمر از آنها خواسته بود تا در هرگونه فعالیتی که شائبه کار سیاسی و تبلیغات انتخاباتی دارد پرهیز کرده و از عنوان، نیروی انسانی و داوطلبی، امکانات و لجستیک این جمعیت به هیچ وجه در این راه استفاده نشود.
ازاین رو از آنجائیکه حضور امکانات در رابطه با جمعیت هلال احمر در جریان کاروان تبلیغاتی شهرستان ممسنی مورد استفاده قرار گرفته بود، دستور عزل مدیر مربوطه صادر گردیده است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، خرید یک دستگاه MRI برای یکی از بیمارستان های شهر ممسنی و چرخاندن ماشین حمل این دستگاه MRI دور این شهر، حاشیه هایی را در چند روز اخیر بوجود آورده بود.

برچسب ها:,

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.