در سال ۹۶ ثبت شد مصرف بالای فست فود بین ۵۰درصدایرانیان، ۴۹ درصد مردم تحرکی ندارند

به گزارش یسکافه بررسی وضعیت تغذیه و ورزش مردم در سال ۹۶ نشان داده است که ۴۸.۹ درصد مردم هیچ ورزشی در طول سال انجام نداده اند و از آن طرف مصرف فست فود در میان ۴۸ درصد مردم فراگیر بوده است.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار در دو بخش الگوی تغذیه و ورزش در سال ۹۶، از جانب مرکز آمار ایران منتشر گردید. بر این اساس؛ بررسی الگوی تغذیه افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۹۶ نشان داده است که ۷۵.۹ درصد مردم «ماهی» مصرف کرده اند که به صورت متوسط ۲.۱ وعده در ماه بوده است. همینطور ۷۸.۹ درصد از جمعیت کشور «شیر» مصرف کرده اند که به صورت متوسط ۳.۷ لیوان در هفته به حساب می آید. ۴۸ درصد مردم «فست فود» مصرف کرده اند که به صورت میانگین ۱.۴ دفعه در ماه بوده است. ۵۴.۸ درصد از جمعیت «نوشابه» مصرف کرده اند که به صورت متوسط برای هر هفته ۱.۷ لیوان به حساب می آید. ۴۱.۳ درصد از مردم هم «غذای بیرون از منزل» مصرف کرده اند که به صورت متوسط برای هر ماه ۱.۳ وعده بوده است. همینطور بررسی بخش ورزش نشان داده است که در سال ۹۶، ۵۱.۱ درصد مردم ورزش کرده اند و ۴۸.۹ درصد تحرکی نداشته اند. سرانه زمان انجام ورزش افراد هم به صورت میانگین برای کل کشور ۲۷ دقیقه در روز بوده است که استان گیلان با ۳۵ دقیقه در صدر و استان سیستان و بلوچستان و خوزستان با ۱۳ دقیقه در رتبه آخر قرار دارند.

برچسب ها:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.