توجه به سلامت کودک دغدغه ای پررنگ برای بهداشت و درمان

به گزارش یسکافه کارشناس کودکان و نوزادان مرکز بهداشت استان زنجان اظهار داشت: اهمیت دوران کودکی به علت ساخت سنگ بنای شخصیتی در این برهه و تأثیر عمیق آن بر آینده فرد است.
فاطمه عباسی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: با عنایت به اهمیت دوران کودکی و جایگاه آن در جامعه، این دوره باید به صورت مستقل در نظر گرفته شود؛ چون که کودکان در این دوران هنوز قابلیت زیستی خویش را به صورت کامل فرا نگرفته و نیازمند کمک بزرگ سالان هستند.
وی رشد و توسعه جوامع را در گرو توجه و برنامه ریزی همه اقشار در ابعاد مختلف جامعه عنوان نمود و افزود: بر این اساس، کودکان دروازه ورود به رشد و توسعه عمومی جامعه آینده خواهند بود و توجه به سلامت جسمانی و روانی کودک از مهم ترین دغدغه های حوزه بهداشت و درمان است.
عباسی افزود: با عنایت به اینکه کودکان همواره در معرض صدمه بیشتری نسبت به دیگر افراد جامعه هستند، باید به همه عوامل بروز استرس و عوارض جسمی و روحی در آنها مانند صدمه های اجتماعی، خشونت، فقر، جنگ و انواع بیماری ها توجه ویژه ای کرد تا در طول زندگی خود و حتی در آینده از لحاظ رشد جسمی و عاطفی صدمه کمتری ببینند.
وی افزود: هفته ملی و روز جهانی کودک، بهانه ای برای اهمیت دادن به جایگاه کودکان در نظام سلامت است هرچند نباید برنامه ها را به یک روز مختص کرد و در هر برنامه ریزی باید به کودکان توجه کرد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.