در نشست کارگروه امنیت غذایی و تغذیه؛ وضعیت نیترات در آب های معدنی و آشامیدنی بررسی گردید

به گزارش یسکافه نود و دومین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه با مبحث آب های معدنی و آشامیدنی، به میزبانی وزارت بهداشت، برگزار گردید.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، به منظور گردآوری و جمع بندی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی مربوط به مصوبه شماره ۶ نشست چهاردهم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی و عرضه آن در نشست شانزدهم این شورا که بزودی با حضور رئیس جمهور و وزرای عضو برگزار می شود و با توجه به مأموریت دبیرخانه شورا، مستند به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با عنوان «تصویب ساز وکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی»، نود و دومین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه با مبحث «آب های معدنی و آشامیدنی» با حضور نمایندگان دستگاه های مجری برگزار گردید. مصوبه شماره ۶ نشست چهاردهم شورا، وزارت بهداشت، را مکلف می کند ظرف مدت سه ماه از ابلاغ، نسبت به طبقه بندی تمامی آب های معدنی و آشامیدنی از نظر مرغوبیت، اقدام و به منظور آگاهی عموم مردم از رتبه سلامت آب های معدنی و آشامیدنی در این زمینه اطلاع رسانی کند. نود و دومین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه با مبحث «آب های معدنی و آشامیدنی» با دستور کار عرضه گزارش آخرین وضعیت شرکت های تولیدکننده آب های معدنی و آشامیدنی و نیترات و نیتریت باقی مانده آشامیدنی توسط سازمان غذا و دارو، عرضه گزارش سازمان ملی استاندارد در زمینه تعیین حد مجاز باقی مانده سم در منابع آبی و استاندارد پرتویی آب شرب در آب های بسته بندی/ آب های معدنی وارداتی و عرضه گزارش وضع موجود (سال ۱۳۹۷) به تفکیک استان (شهری/ روستایی) در مورد تامین آب شرب نقاط مختلف کشور از راه تانکر و آب های بسته بندی شده توسط وزارت نیرو، عرضه گزارش سازمان انرژی اتمی درباره چشمه های آب معدنی با دزهای پرتویی به تفکیک استان در کشور بود.

برچسب ها:, , ,

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.