در نشست کارگروه امنیت غذایی و تغذیه؛ وضعیت نیترات در آب های معدنی و آشامیدنی بررسی گردید

به گزارش یسکافه نود و دومین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه با مبحث آب های معدنی و آشامیدنی، به میزبانی وزارت بهداشت، برگزار گردید.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، به منظور گردآوری و جمع بندی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی مربوط به مصوبه شماره ۶ نشست چهاردهم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی و عرضه آن در نشست شانزدهم این شورا که بزودی با حضور رئیس جمهور و وزرای عضو برگزار می شود و با توجه به مأموریت دبیرخانه شورا، مستند به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با عنوان «تصویب ساز وکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی»، نود و دومین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه با مبحث «آب های معدنی و آشامیدنی» با حضور نمایندگان دستگاه های مجری برگزار گردید. مصوبه شماره ۶ نشست چهاردهم شورا، وزارت بهداشت، را مکلف می کند ظرف مدت سه ماه از ابلاغ، نسبت به طبقه بندی تمامی آب های معدنی و آشامیدنی از نظر مرغوبیت، اقدام و به منظور آگاهی عموم مردم از رتبه سلامت آب های معدنی و آشامیدنی در این زمینه اطلاع رسانی کند. نود و دومین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه با مبحث «آب های معدنی و آشامیدنی» با دستور کار عرضه گزارش آخرین وضعیت شرکت های تولیدکننده آب های معدنی و آشامیدنی و نیترات و نیتریت باقی مانده آشامیدنی توسط سازمان غذا و دارو، عرضه گزارش سازمان ملی استاندارد در زمینه تعیین حد مجاز باقی مانده سم در منابع آبی و استاندارد پرتویی آب شرب در آب های بسته بندی/ آب های معدنی وارداتی و عرضه گزارش وضع موجود (سال ۱۳۹۷) به تفکیک استان (شهری/ روستایی) در مورد تامین آب شرب نقاط مختلف کشور از راه تانکر و آب های بسته بندی شده توسط وزارت نیرو، عرضه گزارش سازمان انرژی اتمی درباره چشمه های آب معدنی با دزهای پرتویی به تفکیک استان در کشور بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.