رئیس انجمن تغذیه ایران؛ رعایت هرم غذایی در ایام کرونایی الزامی است

یسکافه: هرم مواد غذایی و تنوع و تعادل مصرف موادغذایی در این روزهای کرونایی برای تمامی گروه های سنی الزامی است.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، جلال میرزای رزاز رئیس انجمن تغذیه ایران، اظهار داشت: هرم مواد غذایی یک راهنما است که تعادل تنوع و میزان سهم مورد نیاز روزانه افراد را از گروه های غذایی نشان داده است. وی خاطرنشان کرد: هرم راهنمایی از ۵ گروه مواد غذایی تشکیل شده و شکل هرم به نحوی ترسیم شده که قاعده پایین آنرا گروه نان و غلات تشکیل می دهد که بزرگ ترین قسمت از هرم را ایجاد کرده و نشانگر این است که یک فرد باید بیشتر از هر غذای دیگر، غذاهای غله ای مصرف کند. میرزای رزاز با اشاره به اهمیت مصرف سبزی در وعده های غذایی، خاطرنشان کرد: گروه های بعدی گروه های سبزی و سپس گروه میوه ها هستند، گروه سبزی قسمت بزرگ تری نسبت به گروه میوه ها را تشکیل می دهد و نشانگراین است که میزان سهم مورد نیاز روزانه از گروه سبزی ها بیشتر از گروه میوه ها است. وی تصریح کرد: گروه شیر و لبنیات و گروه گوشت و حبوبات در طبقه بالایی قرار دارند و میزان سهم آنها در برنامه غذایی روزانه کمتر از گروه های پایین تر است. هرچند که این دو گروه از اهمیت زیادی در برنامه غذایی روزانه برخوردار می باشند، در رأس هرم که بخش کوچکی را تشکیل می دهد چربی ها، روغن ها و شیرینی ها قرار دارد که این بدان مفهوم است که میزان مصرف این مواد غذایی بایستی به کمترین حد رسانده شود. رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور، اظهار داشت: برای تنظیم رژیم غذایی روزانه ومیزان مصرف غذا از هر گروه غذایی از اصطلاحی به نام (واحد یا سهم) استفاده می شود. وی خاطرنشان کرد: منظور از یک واحد یا سهم در هر گروه، مقدار غذایی است که دارای ارزش غذایی متشابه با سایر مواد غذایی در همان گروه است، به صورت مثال یک لیوان شیر بعنوان یک سهم از گروه شیر ولبنیات از نظرارزش غذایی معادل سه چهارم لیوان ماست از همان گروه است. رئیس انجمن تغذیه ایران اضافه کرد: هرم راهنمایی غذایی نشان داده است که یک برنامه غذایی مناسب روزانه باید شامل تمام گروه های غذایی (۵ گروه) باشد و میزان سهم مورد نیاز از هر کدام از گروه های غذایی را مشخص می کند. همینطور هرم راهنمایی غذایی بر مصرف بیشتر غلات، میوه ها وسبزی ها که بخش وسیع تری را اشغال می کنند در برنامه غذایی روزانه تاکید دارد وافراد را تشویق می کند که مواد غذایی گیاهی را حتما در برنامه غذایی روزانه بگنجانند. وی تصریح کرد: غذاهای یک گروه از هرم نمی توانند به جای غذاهای گروه دیگر مصرف شوند و هیچکدام از گروه های غذایی هرم از گروه دیگر مهم تر نیستند.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.