دفتر پایش فراگیر سازمان محیط زیست: عملکرد دستگاه بی خطرساز پسماند عفونی در ۹۸ بیمارستان نامناسب است

به گزارش یسکافه سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش تعداد پایش های زیست محیطی در بیمارستان ها جهت بررسی عملکرد دستگاه های بی خطرساز پسماندها به علت شیوع کرونا اظهار داشت: بر مبنای آخرین پایش ها در کشور عملکرد دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی در ۹۸ بیمارستان نامناسب است.

زهرا سمایی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد دستگاه های بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی را پایش می کند، اظهار نمود: چنانچه این دستگاه ها در بیمارستان ها با مشکل مواجه باشند و به درستی عمل نکنند، پسماندهای عفونی آنگونه که باید بی خطر نمی شوند.

وی افزود: در استان های مختلف کشور، ادارات کل محیط زیست به صورت تصادفی (رندوم) مبادرت به پایش این دستگاه ها می کنند علاوه بر این بیمارستان ها هم موظف به خوداظهاری درباره عملکرد دستگاه های بی خطرساز از راه آزمایشگاه های معتمد هستند.

سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه خاطرنشان کرد: باتوجه به شیوع کرونا در کشور و اهمیت بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی و عفونی، تعداد پایش های زیست محیطی در بیمارستان ها جهت بررسی عملکرد دستگاه های بی خطرساز پسماندها بیشتر شده است و از بیمارستان ها هم خواسته ایم که به صورت مرتب دراین باره خود اظهاری کنند.

سمایی با اشاره به اینکه بر مبنای آخرین آمار دفتر پایش سازمان محیط زیست در سال ۹۸ حدود ۷۸ درصد بیمارستان های کشور در این حوزه خوداظهاری کرده اند و ۱۷ درصد آنها این کار را انجام نداده اند، اظهار داشت: در این بین ۵ درصد بیمارستان ها هم پسماندهای عفونی خویش را به مراکز دیگر واگذار می کنند.

به گفته وی از ۷۷۵ بیمارستان پایش شده در کشور، عملکرد دستگاه بی خطرساز پسماندهای عفونی ۶۷۷ بیمارستان مناسب و ۹۸ بیمارستان نامناسب گزارش شده است همینطور عملکرد مطلوب اپراتور و رعایت اصول کارکردی تجهیزات مطابق دستورالعمل سازنده در حسن اجرای این کار اثرگذار است.

سرپرست دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه این بیمارستان ها به صورت مستمر پایش می شوند، اظهار نمود: چنانچه بعد از پایش های مجدد و ابلاغ اخطار، بیمارستان های دارای مشکل مبادرت به رفع مشکل دستگاه بی خطرساز پسماندهای خود نکنند سازمان محیط زیست مبحث را از پیگیری خواهد نمود.

سمایی در انتها با اشاره به اینکه بیمارستان هایی که در این حوزه با مشکل مواجهند در استان های مختلف کشور پراکنش دارند، خاطرنشان کرد: برای مثال برخی از بیمارستان های تهران در زمینه دستگاه های بی خطر مشکل داشتند که تمامی آنها مجدد پایش می شوند.

منبع:

برچسب ها:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.