معاون شهردار تهران خبر داد اصلاح قانون فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی بعد از ۳۳ سال

یسکافه: معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران از بررسی و اصلاح ماده واحده ای آگاهی داد که به سبب آن بعد از چند دهه فعالیت حرف پزشکی در بافت مسکونی تعیین تکلیف می شود.
عبدالرضا گلپایگانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به حادثه کلینیک سینا و فعالیت این مرکز در بافت مسکونی، اظهار داشت: طرح ها و برنامه های شهرسازی با هدف استقرار مراکز سکونت و کار در مکان مناسب و توزیع درست آنها در شهر، تهیه و تدوین می شود بگونه ای که در یک شهر باید هر چیزی در جای خود قرار گیرد تا سبب آسایش و آرامش مردم شود. هرچند شهر ما با این وضعیت فاصله طولانی دارد اما لازم است که همگان تلاش خودرا برای بهبود این وضعیت بکار گیرند.
وی با اعلان اینکه در کشور ما نیز اصول فنی هنجارها، باید و نبایدهای ساختمان در قالب مقررات ملی ساختمان، مشخص شده است، اضافه کرد: ساخت و سازها با کنترل عوامل شهرداری و مهندسان ناظر به سطح نسبتا قابل قبولی رسیده است اما در بهره برداری از ساختمان ها، آشفتگی هایی موجود بروز حوادث می شود که یک دسته از این آشفتگی ها به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۶۶ مرتبط می شود که آنهم قانون “استقرار حرفه های وابسته به پزشکی در خانه ها و آپارتمان های مسکونی” است که این استقرار را مجاز کرده است.
معاون شهردار تهران با اعلان اینکه کلینیک سینا در کوچه ای شلوغ و با عرض نامناسب مستقر شده چونکه در ابتدا این ساختمان برای امور مسکونی بوده است، اظهار داشت: انتظار است با بازبینی در این ماده واحده، پزشکان و نیروهای درمانی در ساختمان های درمانی، در مکان مناسب و فضایی منطبق با اصول ایمنی و فنی مستقر شوند که در همین راستا پروسه اصلاح این ماده قانونی در کمیسیون زیربنایی دولت نیز بررسی و تایید شده است.
وی با اعلان اینکه اصلاحیه این ماده منتظر ارسال به مجلس است، اظهار داشت: در این لایحه بحث استقرار حرفه های وابسته به پزشکی در کل ساختمان مطرح است چونکه اگر کل ساختمان تبدیل به مرکز درمانی شود این کلینیک یا ساختمان پزشکان باید در پهنه کار و فعالیت باشد و اجازه ندارد که در بافت مسکونی فعالیت کند و در یک دوره زمانی سه ساله باید این پروسه اصلاح گردد.

برچسب ها:,

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.