در گفت وگو با یسکافه اعلام شد عارضه نادر لختگی خون در واکسن آسترازنکا

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اعلان اینکه واکسن آسترازنکا عارضه نادری دارد که ممکنست موجب لخته شدن خون در بعضی از عروق حیاتی و مهم بدن همچون عروق مغز، قلب و اندام ها شود، درباره موارد منع استفاده از این واکسن که قبل از این نیز اطلاع رسانی شده، توضیح داد.
دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفتگو با ایسنا با اعلان اینکه واکسن یک ماده بیولوژیک است که وقتی وارد بدن انسان می شود واکنش هایی در پی خواهد داشت، اظهار داشت: مهم ترین و ارزشمندترین واکنش بدن به واکسن، ایجاد ایمنی است که احتمال مبتلاشدن به آن بیماری در فرد کاهش می یابد تا حدی که ممکنست به صفر هم برسد.
وی با اعلان اینکه همه واکسن های دنیا دارای برخی عوارض جانبی هستند، توضیح داد: همچون عوارض خفیف می توان به تب، سردرد، درد در محل تزریق، تهوع و استفراغ اشاره نمود. همین طور برخی عوارض هم که شدیدتر هستند در هنگام استفاده از واکسن ممکنست به ندرت در افراد رخ دهد، اما به سبب رخداد نادر آنها در برنامه های واکسیناسیون پس از بررسی های دقیق علمی، درمورد استفاده یا عدم استفاده از آنها در سطح جهانی تصمیم گیری می شود.
عارضه نادر لخته شدن خون در واکسن آسترازنکاجمع آوری عوارض در رابطه با واکسنها در سطح کشوردکتر گویا در ادامه با اشاره به این که واکسن آسترازنکا عارضه نادری دارد که ممکنست موجب لخته شدن خون در بعضی از عروق حیاتی و مهم بدن همچون عروق مغز، قلب و اندام ها شود، عنوان کرد: تمام عوارض مربوط به واکسن های کرونا در کشور در سطح استانی و کشوری جمع آوری و تجزیه و تحلیل می شوند.
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اشاره کرد: چنانچه عارضه ای بیش از اندازه مورد انتظار رخ داده باشد، کمیته کشوری بررسی عوارض واکسن تصمیم گیری می کند.
موارد منع استفاده از واکسن آسترازنکاوی در ادامه مطرح کرد: در ارتباط با واکسن آسترازنکا در ابتدای امر اطلاع رسانی صورت گرفته که افراد سنین باروری از این واکسن استفاده نکنند و دلیل این مساله هم همان عارضه یعنی احتمال لخته شدن خون مطرح شده بود. این مساله توسط معاون بهداشت وقت وزارت بهداشت اعلام و در دستورالعمل وزارت بهداشت اطلاع رسانی شده است. همین طور سفارش شده که افراد زیر 50 سال تا حد امکان از واکسن های دیگر استفاده کنند و دلیل امر هم توضیح داده شده است.
هشدار به مسافران متقاضی تزریق آسترازنکادکتر گویا در آخر اشاره کرد: متاسفانه برخی افراد به سبب گرفتن ویزا برای مسافرت به برخی از کشورها متقاضی تزریق واکسن آسترازنکا هستند و با وجود سفارش های جدی ماموران بهداشتی خواهان دریافت این واکسن هستند که بدیهی است احتمال وقوع چنین عوارضی هرچند بسیار نادر اما غیرمعمول نیست.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.