آغاز برنامه مدیریت مهندسی بهداشت محیط در سلامت نوروزی ۱۴۰۱

به گزارش یسکافه معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اظهار داشت: برنامه مدیریت مهندسی بهداشت محیط در سلامت نوروزی ۱۴۰۱ از روز گذشته در سرتاسر کشور با حضور فعال همه بازرسین و کارشناسان بهداشت محیط با هدف حفظ و ارتقای بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی و پروتکلهای بهداشتی در جهت سلامت جامعه شروع شد و اولویت این برنامه مدیریت کنترل کووید ۱۹ است.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، مهندس محسن فرهادی اظهار داشت: برنامه مدیریت مهندسی بهداشت محیط در سلامت نوروزی ۱۴۰۱ از روز گذشته در سرتاسر کشور با حضور فعال همه بازرسین و کارشناسان بهداشت محیط با هدف حفظ و ارتقای بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی و پروتکلهای بهداشتی در جهت سلامت جامعه شروع شد و اولویت این برنامه مدیریت کنترل کووید ۱۹ است.

وی اضافه کرد: در نخستین روز برنامه سلامت نوروزی، ۳۴ هزار و ۵۵۹ مورد بازرسی در سرتاسر کشور انجام شده و ۸۹۷ مورد متخلف بهداشتی به مراجع قضایی عرضه شدند.

وی از پلمب ۳۱۰ مورد متخلف بهداشتی در کشور در روز گذشته اطلاع داد و افزود: روز گذشته ۷۱۸ مرکز اقامتی هم مورد بازدید همکاران ما قرار گرفت که ۴۲ مورد از این مراکز به مراجع قضایی معرفی و ۱۸ مورد هم پلمب شدند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یک هزار و ۱۱۴ مرکز بین راهی هم در روز گذشته مورد بازدید قرار گرفت که ۷۹ مورد به مراجع قضایی معرفی و ۲۴ مورد پلمب شدند.

فرهادی با اشاره به بازرسی های مشترک نیروهای بهداشتی با سایر سازمانها و ارگانها، اظهار داشت: روز گذشته، سه هزار و ۶۳۵ مورد بازرسی به صورت مشترک با سازمان ها و ادارات و مراجع قضایی انجام شده است.

بنابر اعلام وبدا، وی با اعلان اینکه در روز اول اجرای این برنامه، ۳۴ هزار و ۳۳۴ کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی معدوم شد، افزود: روز گذشته ۱۷ هزار و ۹۷۵ مورد کلرسنجی از سامانه های آبرسانی و ۱۲ هزار و ۷۲۹ مورد سنجش پرتال از سطوح و مواد غذایی انجام شد.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.