۱۰۰ قلم دارو تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: در امتداد کاهش هزینه های دارویی آحاد جامعه، 100 قلم دارویی که در سال قبل افزایش قیمت یافته بود اما به سبب نداشتن منابع بیمه ای تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار نگرفته بود، بطور کامل مورد تعهد این سازمان قرار گرفت.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر محمدمهدی ناصحی، اظهار داشت: در سال قبل ۵۶۰ قلم دارو در کشور افزایش قیمت داشته اند که ۴۶۰ قلم از آنها تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و ۱۰۰ قلم همچنان بدون پوشش بیمه ای باقی ماندند. این امر موجب افزایش هزینه های پرداخت از جیب مردم شد؛ چونکه دریافت ۱۰۰ قلم دارو بدون پوشش بیمه ای هزینه بالایی را به دنبال داشت.
وی ادامه داد: باتوجه به پیگیری های بعمل آمده دراین زمینه از طرف سازمان بیمه سلامت ایران و همین طور قول مساعد دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تامین منابع مورد نیاز سازمان های بیمه گر پایه، از هفتم اردیبهشت ماه سال جاری قیمت این داروها با پوشش کامل بیمه ای در سامانه های سازمان بیمه سلامت ایران مورد پذیرش و اصلاح قرار گرفت و تعهدات مربوط به این داروها افزوده شد.
او اشاره کرد: از این به بعد بیمه شدگان در بخش بستری ۱۰ درصد و در بخش سرپایی ۳۰ درصد را بعنوان سهم بیمه شده و سازمان بیمه سلامت نیز برمبنای تعهدات خود ۹۰درصد در بخش بستری و ۷۰درصد در بخش سرپایی را پرداخت خواهند کرد.
ناصحی اضافه کرد: در امتداد کاهش هزینه های دارویی آحاد جامعه، ۱۰۰ قلم دارویی که در سال قبل افزایش قیمت یافته بود، اما به سبب نداشتن منابع بیمه ای تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار نگرفته بود؛ از چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه سال جاری بطور کامل مورد تعهد این سازمان قرار گرفت.
بنابر اعلام پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، ناصحی در پایان، اظهار داشت: امیدواریم با تامین منابع لازم بتوانیم به تدریج شاهد افزایش تعهدات بیمه ای و کاهش سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه های سلامت باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.