تصویر سلامت جهان در ۲۰۲۳ چگونه خواهد بود؟

یسکافه: خراسان رضوی رهبران جهان در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد (داووس) گرد هم می آیند تا نخستین جلسه شخصی سالانه زمستانی مجمع جهانی اقتصاد از زمان شروع همه گیری کووید-19 را برگزار کنند و مواردی از مسائل سلامتی و مراقبت های بهداشتی در دستور کار قرار خواهد گرفت و با توجه به این که بیماری کووید- 19 هنوز به گذشته مربوط نشده است، اقدامات احتیاطی را انجام خواهند داد.
به نقل از ویفروم، در همان روزی که نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ در داووس شروع شد، سازمان بهداشت جهانی نخستین گزارش وضعیت خودرا در مورد ویروس جدید کرونا منتشر نمود. این سازمان گفت ۲۸۲ مورد تایید شده پنومونی با علت ناشناخته در چهار کشور چین، تایلند، ژاپن و جمهوری کره وجود دارد و ۶ مورد مرگ در شهری (ووهان) که شروع آن بود، تایید شد.
بیماری کووید- ۱۹تا به امروز، همانطور که ما حالا می شناسیم، منجر به مرگ بیش از ۶.۷ میلیون نفر شده و بیش از ۶۶۰ میلیون مورد تایید شده در سراسر جهان وجود داشته اما بگفته سازمان جهانی بهداشت، تا به امروز بیش از ۱۳ میلیارد واکسن تزریق شده است.
در نشست سالانه ۲۰۲۳ و سه سال بعد از نخستین گزارش وضعیت سازمان بهداشت جهانی، رهبران جهان برای نخستین بار در داووس گرد هم می آیند و مواردی را دراین زمینه ارائه می کنند که در ذیل به تعدادی از آنان اشاره شده است.
اقتصاد سلامت زنان
سرمایه گذاری در سلامت زنان به توسعه اقتصادی و اجتماعی نه فقط تک تک زنان بلکه برای خانواده ها، ارتباطات و جوامع آنان کمک می نماید. چرا شکاف های سلامت و رفاه جنسیتی همچنان ادامه دارد و چه سیاست ها و اقداماتی برای بهبود وضعیت مورد نیاز است؟
وضعیت همه گیر
چگونه جهان می تواند راهبرد بیماری کووید- ۱۹ خودرا از پاسخ به بیماری همه گیر به مدیریت آندمیک تغییر دهد و شکاف های پایدار در دسترسی به خدمات تشخیصی، درمانی و بهداشتی را ببندد؟
قرار دادن سلامت در مرکز اقدام اقلیمی
تغییرات آب وهوا تأثیر مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی دارد، بطوریکه بیش از نیمی از بیماریهای عفونی شناخته شده با افزایش دما بدتر می شوند و ۲۰ میلیون نفر هر ساله در نتیجه رویدادهای در رابطه با آب وهوا آواره می شوند. چه اقداماتی برای قرار دادن سلامت جهانی در قلب اقدامات اقلیمی و صیانت از افراد در سطح جهان مورد نیاز است؟
سلامتی بهتر با داده ها
با آشکار شدن لطمه پذیری های از پیش موجود در سیستم های سلامت و اهمیت داشتن داده های با کیفیت برای تصمیم گیری، کووید-۱۹، تعادل صحیح بین مشوق ها و مقررات برای دستیابی به دسترسی پایدار به داده ها برای مراقبت های بهداشتی بهتر چیست؟
تصویری از سلامت جهانی در سال ۲۰۲۳
در طول رویدادهای شدید آب وهوایی مانند خشکسالی، سیل، موج گرما و حریق در سال ۲۰۲۲، تأثیر بحران آب وهوا بر سلامت و رفاه جهانی بسیار شدید بود. در حقیقت، سازمان بهداشت جهانی بحران آب وهوا را بزرگترین تهدید سلامتی که بشریت با آن روبه رو شده، نامیده است. آلودگی هوا، قاتل خاموش، هم اکنون مسئول 7میلیون مرگ در سال است اما سازمان بهداشت جهانی تخمین می زند که ۲۵۰ مورد مرگ در هر سال بین سالهای ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ ناشی از سوء تغذیه، مالاریا، اسهال و گرمازدگی باشد.
در سال ۲۰۲۱، حدودا یک سوم جمعیت جهان (۲.۳ میلیارد نفر) از ناامنی غذایی متوسط یا شدید برخوردار بودند. خشکسالی شدید در بخش هایی از جهان که به جنگ اوکراین و معروف به «سبد نان جهان» اضافه شده، ناامنی غذایی را شدت بخشیده است. بحران آب وهوا و فروپاشی طبیعت نیز با افزایش بیماریهای تنفسی و قلبی و عروقی و تغییر در الگوی بیماریهای عفونی مرتبط می باشد.
در سال ۲۰۲۱، در مجموع ۱.۶ میلیون نفر بر اثر سل جان خودرا از دست دادند، در صورتیکه در دو ماه اول سال ۲۰۲۲ سرخک در سراسر جهان ۷۹ درصد افزوده شد و البته هر دو قابل پیشگیری می باشند و واکسن ضد سرخک ۶۰ سال است که وجود دارد.
خیلی از چالش هایی که امروز با آنها مواجه هستیم به هم مرتبط هستند اما همانطور که با همه گیری کووید-۱۹ و سرعت ایجاد و انتشار واکسن دیدیم، وقتی با هم کار نماییم، می توانیم به نتایج سلامت بهتر و عادلانه تری برسیم.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.