محققان می گویند؛ رژیم های کم چرب با خستگی در افراد مبتلا به ام اس مقابله می کند

به گزارش یسکافه، پژوهشگران راهی برای رفع خستگی ناتوان کننده خیلی از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) یافته اند: رژیم غذایی کم چرب.

به گزارش یسکافه به نقل از مهر به نقل از هلث دی نیوز، دکتر «ویجیشری یاداو»، مدیر مرکز ام اس در دانشگاه علوم و بهداشت اورگن، اظهار داشت: «یک رژیم غذایی کم چرب می تواند تفاوتی در میزان خستگی بیمار بوجود آورد، حتی بدون این که آنرا به یک رژیم غذایی گیاهی تبدیل کند.»
مطالعه جدید مبتنی بر یک دهه تحقیق است که این مفهوم را آزمایش می کند که رژیم غذایی خصوصاً برای افراد مبتلا به ام اس مهم می باشد.
یاداو اظهار داشت: «خستگی برای این بیماران بسیار ناتوان کننده است. هیچ دارویی برای رفع خستگی وجود ندارد، اما می دانیم که خستگی بر کیفیت زندگی آنها تأثیر زیادی می گذارد.»
مطالعه جدید شامل ۳۹ فرد مبتلا به ام اس بود که خستگی را تجربه می کردند. یک گروه کنترل ۱۹ نفره غذاهای معمول خودرا خوردند و در آخر مطالعه مشاوره رژیم غذایی دریافت نمودند.
در همین حال، ۲۰ شرکت کننده مشاوره تغذیه دریافت نمودند و سپس از یک رژیم غذایی کم چرب پیروی کردند.
به گفته پژوهشگران، شرکت کنندگانی که رژیم غذایی کم چرب را دنبال می کردند، بهبود قابل توجهی در خستگی داشتند. هر چهار هفته یکبار، آنها به سؤالاتی پاسخ می دادند که مواردی مانند توانایی آنها در تمرکز و انجام کارهای بدنی معمول را اندازه می گرفت.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.