بهفر عنوان کرد؛ تولید فراورده های غذایی بالاتر از حد معیار سلامت

یسکافه: یسکافه: سرپرست اداره کل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، تولید فراورده های غذایی بالاتر از حد معیار سلامت را از برنامه های آتی سازمان دانست.
به گزارش یسکافه به نقل از مهر، عبدالعظیم بهفر، با اعلان اینکه تشویق واحدهای تولیدی غذا به تولید فراورده های غذایی سالم تر و بالاتر از حد معیار نشان دهنده تمرکز ویژه ما به تامین سلامت و ایمنی مصرف کنندگان است، اظهار داشت: به به همین دلیل حکومت ها در تمامی جهان با دقت بیشتر و با فیلترهای دقیق تری موضوع بهداشت مواد غذایی را به عنوان شاخص بهداشتی مهم در کشورهای مختلف پیگیری می کنند. وی ادامه داد: بهداشت مواد غذایی دارای یک دامنه و محدوده وسیع است، در صورتیکه قبلاً این دامنه را از مزرعه تا قاشق تعریف می کردند، اخیراً باتوجه به پیشرفت های علمی بهداشت مواد غذایی، این دامنه از حد ژن و تولیدات مواد اولیه گیاهی و دامی تا حد سلول در مصرف کنندگان پیش رفته و دامنه وسیعی را تعریف می کند. بهفر با اشاره به وظیفه کنترل محصولات در سطح تولید هم اظهار داشت: علاوه بر نظارت ها در سطح تولید، محصولات در سطح عرضه نیز کنترل می شوند و بازدیدهای دوره ای و ناگهانی هم از واحدهای تولیدی مواد غذایی در سطح کشور به انجام می رسد. به گفته ی ایشان، حوزه نظارت بر فراورده های غذایی در یک شبکه تعریف شده که دانشگاه های علوم پزشکی در آن حضور فعال دارند و به عنوان یک بازوی اجرائی، نظارت بر تولید و توزیع غذا را انجام می دهند.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.