یافته محققان عربستان سعودی؛ زینک نقش محافظتی در مقابل بیماری پارکینسون دارد

یسکافه: مصرف مواد غذایی حاوی روی (زینک) ممکنست به تقویت نقش محافظتی پروتئین انتقالی در مقابل بیماری پارکینسون کمک نماید.

بیشتر بخوانید