در دیدار وزیر بهداشت با نخست وزیر سوریه تاکید شد توسعه گردشگری سلامت و دیپلماسی دارویی ایران و سوریه

یسکافه: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با حسین عرنوس نخست وزیر سوریه ضمن تاکید بر تحکیم روابط

بیشتر بخوانید