یافته های تحقیقاتی پژوهشگر ایرانی دانشگاه هاروارد آمریکا؛ ارتباط رژیم غذایی پرفیبر با ریسک پایین سرطان سینه

به گزارش یسکافه رژیم غذایی سرشار از فیبر با کاهش خطر مبتلا شدن به سرطان سینه مرتبط می باشد. به

بیشتر بخوانید