برچسب: متخصص

دبیر اجرایی کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان؛ مسمومیت کودکان با ویتامین ها چگونه اتفاق می افتد

یسکافه: دبیر اجرائی هجدهمین کنگره تغذیه کودکان و نوجوانان، نسبت به بروز مسمومیت بر اثر استفاده بیش از اندازه از ویتامین ها در کودکان هشدار داد.به گزارش یسکافه
ادامه مطلب