رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد ماه رمضان بهترین فرصت برای ترک سیگار

یسکافه: رییس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، ماه مبارک رمضان را فرصتی مغتنم برای ترک سیگار دانست و اظهار داشت: اقدام به درمان بلافاصله بعد از آخر ماه مبارک رمضان، نتایج موفقیت آمیزتری به همراه خواهد داشت.

دکتر غلامرضا حیدری در گفتوگو با ایسنا، اظهار نمود: امروزه سیگار یکی از مهم ترین دلایل مرگ و میر افراد در جوامع تلقی می شود؛ بنابراین یکی از طریق های کنترل و کاهش استعمال دخانیات، اجرای برنامه های ترک سیگار است.

وی با اشاره به اینکه اجتناب افراد از استعمال سیگار ۱۰ تا ۱۲ ساعت طی ۳۰ روز ماه مبارک رمضان بهترین زمان برای شروع دوره های درمان دارویی و غیر دارویی ترک سیگار است، اظهار داشت: انگیزه قوی برای ترک سیگار، محور اساسی در ترک موفق سیگار تلقی می گردد. افراد سیگاری در مواقع مختلف طی سال به فکر ترک میافتند و ماه رمضان یکی از این زمان هاست؛ به گونهای که تعداد مراجعان به مراکز ترک سیگار دو ماه پیش از شروع ماه مبارک رمضان به دو برابر افزایش می یابد.

وی با اشاره به تاثیر مستقیم تغییر الگوی مصرف دخانیات در تولید انگیزه برای ترک، اظهار داشت: فرد سیگاری به واسطه این که میخواهد روزه بگیرد در طول سحر تا افطار دخانیات مصرف نمیکند و به طبع میل شدید پیدا میکند برای این که پس از افطار سیگار مصرف کند و این میتواند یک انگیزه برای فرد تولید کند؛ چون که الگوی مصرف دخانیات هم تغییر میکند.

رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به فرایند درمان برای ترک دخانیات، عنوان کرد: فرد سیگاری باید پیش از ترک کامل، الگوی مصرف را تغییر داده و یک مقدار کاهش مصرف داشته باشد. در این میان روزه داری بهترین فرصت برای تولید تغییر در الگوی مصرف است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خاتمه عنوان کرد: انگیزههای دینی و رفتاری در ماه مبارک رمضان و همین طور تغییر ساعات سیگار کشیدن، میتواند کاملا شرایط را برای شروع درمان ترک فراهم آورد.

برچسب ها:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.