رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت: جبران کسری بودجه برنامه پزشک خانواده از حقوق پزشکان کذب است

یسکافه: رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شایعه جبران کسری بودجه برنامه پزشک خانواده از حقوق پزشکان را تکذیب نمود.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا دکتر محمد شریعتی درباره کاهش ۵۰ درصدی اعتبار پزشک خانواده شهری در سال ۹۷ و جبران کسری آن از جانب وزارت بهداشت از محل قراردادهای پزشکان خانواده روستایی اظهار داشت: ردیف اعتباری دو برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی مستقل از هم هستند. در پزشک خانواده شهری از ردیف اعتباری ۱۶۰۱۰۰۳۰۰۰ با سرفصل برنامه عرضه خدمات بهداشت شهری، اعتبار ۱۰۱۹۵۰۰۰ میلیون ریال و معادل اعتبار سال ۹۶ و بدون کاهش بوده است.

وی اضافه کرد: اعتبار اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی در قالب تفاهم نامه مشترک با سازمان بیمه سلامت از دو محل صندوق روستایی و اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اظهارکرد: درمورد کسر کارانه به ازای روزهای تعطیل و کسر حقوق هم باید گفت در نظام پرداخت پزشک خانواده روستایی دریافتی فرد دارای قرارداد شامل حقوق و کارانه می گردد که حقوق معادل حکم کارگزینی فرد و به صورت ماهانه وکارانه به ازای عملکرد در قبال انجام خدمات و عملکرد است.

شریعتی با اشاره به این که ادعای کسر ۲۵ درصد از کارانه پزشکان بابت ایام تعطیل صحیح نیست و در واقع بدون کاهش کارانه پزشکان ملاک محاسبه آن به عملکرد آنان منتسب شده است، اظهار داشت: اگر این روش، کاهشی در دریافتی پزشکان تولید کند مورد بازنگری قرار خواهد گرفت لیکن ضریب حضور افراد طبق بند ۷ ماده ۶۲ دستور عمل پزشک خانواده عبارت است از نسبت روزهایی که پزشک در محل کار خود حضور دارد تقسیم بر تعداد روزهای ماه ازاین رو در صورت عدم حضور و عملکرد دریافتی به فرد تعلق نمی گیرد و این اعتبار جهت تامین پزشک جانشین هزینه می گردد.

وی اضافه کرد: در صورت به کار نگرفقن پزشک جانشین توسط شبکه بهداشت شهرستان از جانب سازمان بیمه سلامت، پزشک مشمول کسورات عدم حضور می گردد و این قانون جدیدی نیست و از سنوات گذشته هم وجود داشته است.

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: به نظر می رسد هدف از طرح این بحث تحریک افرادی است که با دستورالعمل های اجرایی برنامه آشنایی ندارند چون که درمورد پرداخت عملکردی بر مبنای سامانه باید گفت این مورد جزو تکالیف قانونی وزارت بهداشت بر مبنای بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه پنج ساله ششم بوده که وزارت بهداشت را مکلف می کند نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت اقدام نماید.

وی در پاسخ به بخش دیگری از این مطالب در مورد نظام پرداخت عملکردی، تصریح کرد: نظام پرداخت عملکردی جزو بهترین نظام های پرداخت از نظر توجه به سطوح پیشگیری، دسترسی به خدمات، عدالت در سلامت است و در این روش به ازای خدمات انجام شده پرداخت صورت می گیرد. در این نظام میزان پرداخت تغییر نخواهد کرد بلکه روش محاسبه آن بر مبنای عملکرد خواهد بود.

به گزارش وبدا، شریعتی در انتها اظهار داشت: این نظام پرداخت در ستاد اجرایی کشوری برنامه پزشک خانواده بعد از مدت ها بررسی کارشناسی مصوب و مقرر شده است به صورت آزمایشی در دو استان فارس و مازندران بررسی و در صورت وجود بیش از ۱۰ درصد اختلاف در دریافتی پزشکان نسبت به قبل، در جلسات ستاد مطرح و اصلاحات لازم صورت گیرد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.