رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران مطرح کرد تحمیل هزینه آزمایش های غیرضروری ویتامین D به بیمه ها

یسکافه: رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران اظهار داشت: سالانه حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار آزمایش ویتامین D توسط بیمه سلامت پوشش داده می شود که بدون در نظر گرفتن سایر سازمان های بیمه گر حدود ۳۰ میلیارد تومان برای این سازمان هزینه به دنبال دارد.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، بر اساس مطالعاتی که وزارت بهداشت انجام داده است کمبود ویتامین D در همه گروه های سنی شایع است و به علت شیوع بالای این مشکل، کمیته کشوری و مشورتی پیشگیری از کمبود ویتامین D در وزارت بهداشت تشکیل شده است.
بنابر اعلام پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، آنگونه که مسئولان وزارت بهداشت می گویند، با عنایت به شیوع کمبود ویتامین D در کشور باید با استفاده از مکملهای این ویتامین در گروههای مختلف سنی از بیشتر شدن کمبود آن پیشگیری نماییم. البته برای پیشگیری از کمبود این ویتامین حتما نیازی به آزمایش نیست و با تجویز دوز ایمن میتوان از کمبود آن جلوگیری کرد.
با وجود سفارش وزارت بهداشت همچنان تجویز آزمایش های ضروری ویتامین D از جانب پزشکان در کشور انجام می گردد.
دکتر سید سعید انوری – رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران، نسبت به انجام آزمایش های غیرضروری ویتامین D در کشور اخطار داد و اظهار داشت: سالانه حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار آزمایش ویتامین D توسط بیمه سلامت پوشش داده می شود که بدون در نظر گرفتن سایر سازمان های بیمه گر حدود ۳۰ میلیارد تومان برای این سازمان هزینه به دنبال دارد.
وی ادامه داد: هزینه اضافی که آزمایش های ویتامین D در بر دارد هم به فرد و هم به نظام سلامت تحمیل می گردد که باید از آن خودداری شده و تنها در مواقع ضروری از جانب پزشک تجویز شود.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.