در گفت وگو با ایسنا تشریح شد جزئیات سند درمان کشور تا ۱۴۰۴، وجود ۱۲۵۰۰۰ تخت در کشور

به گزارش یسکافه معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تشریح جزئیات سند درمان ۱۴۰۴، اظهار داشت: آنچه که در سند درمان نوشته شده، نوعی تعیین ظرفیت است و به سمتی رفتیم تا امکانات درمانی کشور را با آمارهای بین المللی منطبق نماییم.

دکتر قاسم جان بابایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سند درمان ۱۴۰۴، اظهار داشت: این سند بازبینی شد و شکل بازبینی شده آن هم برای دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ گردید. در این نسخه سهم بخش خصوصی پررنگ تر شده است و ظرفیت بیشتری برای این بخش دیده شده است و هم اکنون هم خوشبختانه به تمام دانشگاه ها ابلاغ گردیده است.

وی اضافه کرد: این سند برای تولید ظرفیت در حوزه درمان کشور است. بر این اساس مشخص می نماییم که در کشور و به صورت مشخص برای هر استان چه میزان تخت بیمارستانی نیاز داریم و بر مبنای آن سطح بندی تخت هایمان باید به چه صورت باشد. مبحث دومی که در سند درمان مطرح شده، این است که به لحاظ اهمیت و بر مبنای تعداد تخت های بیمارستانی کشور، چقدر تجهیزات پزشکی نیاز داریم. حال طبق بررسی که در سند درمان انجام شده است از نظر تخت بیمارستانی و تجهیزات، قسمتی از کشور هم اکنون شرایط خوبی دارد و برخی مناطق هم گرفتار عقب ماندگی است.

جان بابایی با اشاره به اینکه رفع این عقب ماندگی ها بر عهده وزارت بهداشت و بخش خصوصی درمان است، اضافه کرد: آنچه که در سند درمان نوشته شده، نوعی تعیین ظرفیت است و به سمتی رفتیم تا امکانات درمانی کشور را با آمارهای بین المللی منطبق نماییم. به هر حال دولت در طرح تحول نظام سلامت اقدامات عظیمی در حوزه درمان کشور انجام داد و قسمت اعظمی از مشکل کمبود تخت حل شده است؛ به طوریکه هم اکنون در استان های کشور در بخش دولتی به ایجاد ظرفیت جدید نیازی نداریم و حدودا قسمت اعظم بخش های دولتی ما تخت های بیمارستانی کافی را دارند.

وی همینطور اظهار داشت: البته ظرفیتی برای بخش خصوصی و خیریه وجود دارد و آنها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. طبق سند درمان ۱۴۰۴ می توان از ظرفیت بخش های خصوصی و خیریه استفاده نماییم. اگر بخواهیم در بخش دولتی بیشتر از این در حوزه توسعه تخت ها اقدام نماییم، بیشتر اقدامات جایگزینی است. به این صورت که بیمارستان فرسوده است و باید آنرا جایگزین نماییم. در واقع در مجموع با احتساب تخت های در حال ساخت، در تخت های بیمارستانی در بخش دولتی کمبود فاحشی نداریم و ظرفیت را برای بخش خصوصی و خیریه تامین کردیم و می توانند از آن استفاده نماییم.
وجود ۱۲۵۰۰۰ تخت بیمارستانی در کشور
جان بابایی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۲۵ هزار تخت بیمارستانی در کشور داریم، اضافه کرد: از طرفی بخشی از مردم به علت وضعیت اقتصادی شان امکان استفاده از تخت های بخش خصوصی را ندارند. ما اعلام کردیم که می توانیم از بخش های خصوصی که از ظرفیت تخت هایشان استفاده نمی گردد، خرید خدمت نماییم، اما نه با تعرفه خصوصی، بلکه با تعرفه دولتی. چونکه دولت نمی تواند منابع بخش خصوصی را تامین کند. در هر جا که بخش خصوصی بخواهد پا پیش بگذارد و ما با تعرفه دولتی از آنها خرید خدمت نماییم، به نفع دولت می باشد.
وضعیت مان در حوزه تخت های سوختگی خوب است
وی درباره تخت های روان پزشکی و سوختگی هم اظهار داشت: در حوزه تخت های سند طبق سند درمان حدودا مشکلات مان حل شده است و در این حوزه مشکلی در کشور نداریم. درباره تخت های سلامت روان هم ظرفیت هایی دیده شده است، اما باید توجه کرد که دنیا در حوزه سلامت روان به سمت خدمات سرپایی رفته است و بیشترین توجه مان را در حوزه خدمات سلامت روان باید به سمت سطح یک عرضه خدمات ببریم که در واقع در حوزه بهداشت است. باید توجه مان به این معطوف باشد که بیماران روان را در کوتاه ترین زمان بستری کرده و بیشتر خدمات مورد نیازشان را در منزل به آنها عرضه دهیم، چونکه هر چه بستری آنها طولانی تر شود، وابستگی شان به بیمارستان و بستری مکرر بیشتر می گردد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.